Child pages
  • Viikkopalaveri 21.12.2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: 21.12.2010 klo 12:00-12:30
Paikka: Hämeentie 161, Helsinki

Paikalla:

Elena Wernick
Jussi Linkola


AMK-Valma

  • Kevään lukkari työn alla, vierailevien opettajien löytäminen ei ole helppoa. Voidaanko esim. palkata sivutoiminen tuntiopettaja, jos opettaja on kiinnostunut mutta hänellä ei ole tunteja?
  • Kulttuurin iltaryhmän tilanne huolettaa: Yksi on työllistynyt, kaksi opiskelee päivisin ja opintojen yhdistäminen on tuottanut vaikeuksia. Lisäksi kahdella iltaryhmässä aloittaneella olisi mahdollisuus opiskella päivisin.
  • Syksyn opintosuorituksia on tullut tietotekniikasta ja korkeakouluopiskelutaidoista. Korkeakouluopiskelutaitojen kirjallisen lopputehtävän vaihtoehtoista suorittamistapaa täytyy miettiä.
  • Opetustila on Hämeentie 161:n kosteustilanteen vuoksi siirtymässä Hämeentie 153:een, huoneeseen 410. Kulkua on selvitelty, ja ilmeisesti A-rappuun ollaan saamassa napinlukija.
  • Kevään opintojen vierailukäyntejä ym. täsmennetään tammikuussa.

Työelämä

  • Yhteistyö päivähoitoyksikkö Merirasti-Siiman kanssa on käynnistynyt. Tammikuussa kolme sosionomiopiskelijaa aloittaa opinnäytetyöskentelyn maahanmuuttajataustaisten harjoittelijoiden ja työntekijöiden perehdytysprosessin kehittämiseksi.

Julkaisuasiat

  • Tammikuussa pitää aloittaa loppujulkaisun valma-osuuden työstö, että se ehditään saada pakettiin aikataulussa.
  • Pyritään järjestämään Riitta Metsäsen ja Birgitta N-A:n kanssa tapaaminen tammikuussa. Samaan tapaamiseen voisi yhdistää Riitan opetusta kulttuuri-valman opiskelijoille.

 

 
You must log in to comment.