Child pages
 • Viikkopalaveri 19.10.2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

klo 11.00-11.45

Osallistujat: Matti, Jussi, Milla, Elena ja Päivi

Logojen käyttö

Kaikissa VOIMAA-materiaaleissa (läsnäololistoissa yms.) on oltava vähintään EU-lippu- ja vipuvoimaa EU:sta -logo sekä VOIMAA-logo. Mikäli tilaa riittää, tulisi materiaaleissa olla myös osatoteuttajaorganisaatioiden (Metropolia. HAMK ja Fakiirimedia) sekä Uudenmaan ELY-keskuksen logo.

Viikkopalaverit ja muistiot

Kaikki syksyn viikkopalaverimuistiot tallennetaan wikiin. Viikkopalaverit pidetään joka viikko, vaikka osa VOIMAA-ihmisistä ei pääsisikään paikalle työmatkan tms. syyn vuoksi. Mikäli Matti on poissa, Päivi vetää viikkopalaverin ja mikäli Päivikin on poissa, Milla vetää viikkopalaverin.

Birgitta osallistuu viikkopalavereihin viikosta 43(?) alkaen.

VOIMAA-matkakortin käyttö

VOIMAAn matkakortin käyttäjän vastaa matkakortin käytön kirjaamiseen (päiväys/aika, käyttäjä, matkantarkoitus ja matka) päiväkirjaan editgridissä.

Päiväkirja tarkastetaan maksatuskauden päättyessä hakemalla tosite käytetyistä matkoista HSL:n palvelupisteestä (tästä näkyy käytetty arvo ja käyttöajankohta, ei matka tai matkan tarkoitus > päiväkirjan ajantasalla pitäminen on ainoa tapa saada tarvittavat selitteet rahoittajalle)

Valmentavan koulutuksen pilotointi

Valintakokeen tulokset

 • Ensimmäinen valintatilaisuus osallistuneita hakijoita 13, valittu koulutukseen 12
 • Toinen valintatilaisuus 9.10.2010 osallistuneita hakijoita 9, valittu koulutukseen 8
 • Erilliset valintatilaisuudet/ osallistuneita hakijoita 2, valittu koulutukseen 2
 • Metropoliassa järjestettäviin amk-valmentaviin koulutuksiin valittu yhteensä 22 opiskelijaa
  • Kulttuurialan päiväryhmä 7 opiskelijaa
  • Kulttuurialan iltaryhmä 5 opiskelijaa
  • Tieto- ja viestintäteknologin ryhmä 10 opiskelijaa

Koulutuksen käynnistys

 • Aloitustilaisuuteen 18.10.2010 kutsuttu 12 kulttuurialan opiskelijaa, paikalla 8
 • Kaikille valituille opiskelijoille tilattu Metropolian käyttäjätunnukset ja opiskelijaryhmät ja OPSit viety winhaan
 • Kulttuurialan lukujärjestystä valmistellaan ja opettajien kanssa ollaan käyty keskusteluja opetuksen sisällöistä ja toteutuksista

VALMAn analysointi

 • Miksi kaikki valitut eivät saapuneet aloitustilaisuuteen?
  • Voisiko viestintää parantaa?
  • Mitattiinko valitakokeissa oikeita asioita?
  • Muut mahdollist syyt?
 • Valintakokeiden toteutus
  • Kannattaako kerran valintakokeet kerran väliin jättäneille hakijoille antaa toinen mahdollisuus?
 • Valintakokeisiin ja koulutuksen käynnistykseen liittyvät analyysit valmiiksi ennen TiVin VALMA-ryhmän aloituksia

Lukujärjestys

 • Metropolian lukkarikone > Jussi ja Elena katsovat Millan kanssa varausten muuttamista ensi viikolla
 • Elena ja Jussi tekevät tilavaraukset kevään koulutuksia varten lähiaikoina

Tulevat tapahtumat

26.10. Projektiryhmän kokous Leppävaarassa klo 10 alkaen

 

 
 • No labels
You must log in to comment.