Child pages
 • Viikkopalaveri 18.12.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikalla Päivi, Jussi, Matti ja Milla

Käsiteltyjä asioita:

 • RAPORTOINNIT tiedot sekä seuranta- että väliraporttiin on hoidettava viimeistään tulevan viikonlopun aikana kunkin korivastaavan toimesta, jotta Matti voi hoitaa koonnan 21.-23.12.2009.
 • numerotietojen täsmällisyys todella tärkeää
 • mitä missäkin korissa tapahtuu, seurattava viikottain entistä tarkemmin vuoden 2010 alusta (helpottaa raportointia!)
 • matkojen 2010 osalta tehty ehdotukset rahoittajalle ja koulutusohjelmalle; ehdotettu 2 henkeä per matka

Korien asiat

Tiedotus, valtavirtaistaminen, juurrutus
 • audiovisuaaliset aineistot kuntoon logoineen, Milla yhteydessä Teija Voudinmäkeen
 • osaamisopus
 • etiikka-artikkeli
 • seminaarivalmistelut
 • opintopisteet reppareista tiedoksi Matille, jotta saadaan raporttiin tammikuussa 2010
  Hallinto
 • maksatushakemus alkuvuodesta, aikataulu tiukka
 • työajanseurannat kerätty ja jatkokäsittely Tarjan kanssa
 • projektiryhmä 26.1. ja ohry 4.2. - kutsut muistettava
 • viikkopalaverit 2010 tiistaisin 12.1. alkaen kello 12
  AMK-kori
 • pilotoinnin käynnistämiseksi Metropolian kokonaisuuden ehdotuksen esittely pe 29.1.2010 ja mukana (toivottavasti) Katri Myllylän "opo-jengi" yleisössä
 • HAMK esitellyt 30 op ja 15 op kokonaisuudet, muutokset ja täsmennykset sisältöihin Riitan muotoiltavana
 • pilotointien osalta tarkat, konkreettiset esitykset kokonaisuuksista: sisältöjen lisäksi mm. kuka vetää, missä järjestetään, muut resursoinnit
  Työpaikkakori
 • ei mainittavia muutoksia edellisestä viikkotapaamisesta
  Arviointikori
 • alkuvuodesta lomakekysely menemään uudelleen + swot -tyyppinen työskentely

 

 
You must log in to comment.