Child pages
 • Viikkopalaveri 18.1.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neuvotteluhuone H2007 klo 11:55-12:45

Osallistujat: Matti, Elena, Milla, Päivi ja Birgitta

Talousasiat

Tarja saanut maksatuskauden pääkirjan valmiiksi, Päivi katsoo ensin läpi ja kommentoi Matille, jos on kysymysmerkkejä

Loppujulkaisu

Käsitellään ensi viikon projektiryhmän kokouksessa

Projektiryhmän kokous

Hankearviointi siirtyy 1.3. pidettävään kokoukseen
Arvioinnin sijasta käsitellään siis julkaisuasioita
Hämeentien neuvottelutila H2007 varattu klo 10-13 väliseksi ajaksi

Ohjausryhmän kokous 10.2.

Kutsut lähetettävä viimeistään ensi viikon alussa, Matti suunnittelee esityslistan
Käsittelyssä ainakin:

 • Maksatuhakemus
 • Seuranta- ja väliraportit
 • Budjettimuutos
 • Mahdollisesti pienimuotoinen arviointikeskustelu (Matti tiedustelee Robertilta onnistuisiko tällä aikataululla)

Valmentava koulutus ja sosiaalisen median keinojen käyttö

Kulttuuriala, tähän mennessä
Wikiä käytetty kaikessa tiedottamisessa (sekä opintojaksot että koulutukseen liittyvä yleinen tiedottaminen)

Suunnitelmissa:

 • Oppimispäiväkirjojen toteutus wikissä Kulttuuristen taitojen -opintojaksolla, yhteiskirjoittaminen ryhmän kesken tutustumiskäynneistä -> testataan menetelmän toimivuutta
 • Mahdollisesti myös tutustumiskäyntien suunnittelu opiskelijoiden kesken ryhmässä
 • Tarvitaan yhteisen työtilan avaaminen
 • Miten suomenkielen opetus integroidaan? esim. kommentoisiko S2-opettaja tehtävää työtä ja tarjoaisi siveltuvia menetelmiä tms.
  • Ei suomenkielen arviointia, ettei kynnys tuottaa tekstiä nouse vaan kielen oppimisen tukemista
  • Elena ja Anja K. suunnittelevat yhdessä

Tieto- ja viestintäteknologia, suunnitelmissa:

 • Yhteiskirjoitus aktiivisten opiskelijoiden kesken loppujulkaisua silmällä pitäen wikissä Anjan ohjauksella
  • Fokus määriteltävä, jotta julkaisu voidaan taata - otteita voidaan hyödyntää jokatapauksessa
 • Matematiikan opetuksessa ei wikiä editoriongelmista johtuen voida oikein hyödyntää, Moodlea käytetty sen sijasta
  • Dokumentointi toimintatavoista ja näiden soveltuvuudesta
 • Tietotekniika-alan työelämätuntemuksen opetuksessa yhdistetään sosiaalisen median keinoja perinteiseen opetukseen
  • Portfoliotyöskentelyä (/oppimispäiväkirja)
  • Eri sosiaalisten medioiden esittelyä eri näkökulmista (Second life, Facebook jne.)
  • Dokumentointi tärkeää!
 • Antti Laiho videoi kaiken opetuksensa, julkaisu VOIMAAwikissä?
 • TiVin seuraava valma-palaveri 14.2.2010

Ideoita molempien alojen toteutuksiin

 • Digitarina työmenetelmänä, yhteys Saija Heinoseen (smile)

Keskustelua jatketaan projektiryhmän kokouksessa 25.1.

 • HAMKin näkökulma
 • Ideoiden esittely

Mikrokirja

 • Juhana viimeistelee huomenna
 • esittelyssä projektiryhmän kokouksessa 25.1.

Hyvien käytäntöjen kerääminen Metropoliassa

 • Web-lomake auki 31.1. asti
 • Reaaliaikainen matkaraportointi (Milla ilmoittanut)
 • Mikrokirja-konsepti (Juhana hoitaa)
 • Hankehallinnointi wikissä (Päivi kirjaa)

Tulevat tapahtumat

25.1. Projektiryhmän kokous

4.2. Metropolia-foorumi aamupäivällä
4.2. Viestinnän koulutusohjelman T&K-iltapäivä, tarkemmat tiedot myöhemmin

10.2. Ohjausryhmän kokous

16.-17.2. TKI-päivät Porissa

vk 8 Loppujulkaisun artikkelit työstettävä viimeistään

1.3. Loppujulkaisu kokonaisuutena esittelyssä projektiryhmässä

 

 
You must log in to comment.