Child pages
 • Viikkopalaveri 14.10.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

klo 11.50 - 12.54

Paikalla: Jussi, Milla, Päivi ja Juhana

Maksatushakemus

Päivi ja Tarja kävivät maanantaina läpi kesäajan maksatushakemusta, joka on jo hyvässä mallissa

 • Päivi lähettää Tarjalle Jussin allekirjoittaman matkaraportin sekä kopion Tallinnan matkan kilpailutusmuistiosta
 • Matti allekirjoittaa dokumentit palattuaan Ljubljanasta 

Työelämäyhteistyö

Jussi tapasi John Greenen kanssa perjantaina Muxlimin ja yhteistyö hahmottui entisestään

 • Muxlimilla valmiina osaamiprofiili Community Managerille (tarvittavat ominaisuudet)
 • Jussi ja John miettivät Metropoliasta sopivia vetäjiä eri osakokonaisuuksille
 • Keväällä pilotoidaan

Selvitettävää:

 • Muxlimin työntekijöistä valmennukseen osallistuja/osallistujat
 • Montako valmennuksessa voi olla mukana
 • Olisiko kokonaisuudessa ainesta erikoiostumisopinnoiksi?

HOK Elanto

 • Seuraavassa suunnittelupalaverissa käydään läpi HOK Elannon nykyistä työhönperehdyttäjä koulutusta
 • Verkkoalusta kurssin taustana: verkkotyökentelyä, lähipäivä, verkkotyökentelyä, lähipäivä
 • Rahapuolta mietittävä vielä

Muut kontaktoinnit

 • HKL:ltä tullut yhteydenotto Metropolialle oppimateriaalin laatimisesta asiakaspalvelutilanteisiin liittyen
 • Jussi menee mukaan tapaamiseen ensi maanantaina

Valtavirtaistamis- ja juurruttamismateriaali

Jussi ideoinut videoiden hyödyntämistä:

 • Tiiviit videoklipit: yksi aihe per klippi 
 • Sisältönä esim. Riitan monikulttuurisuusluennot
 • Julkaisu VOIMAAn Youtube-kanavan kautta (helposti sisällytettävissä esim. Ningiin jne.)
 • Youtubeen soittolistat samaan teemaan liittyviä videoita varten
 • Kaikkien videoiden loppuun tarvittavat logot (rahoittaja jne.)

Metropolian oma julkaisukanava?streams.metropolia.fi (käytettiin Leppävaarassa pidetyssä wiki-koulutuksessa)

 • Timo Raatikainen järjestämässä palaveria, jossa sovittaisiin yhteinäisistä toimintatavoista ainakin kulttuurialan osalta
 • Metropolian oma Youtube-kanava (Terhi Itkonen-Isakov hoitaa tätä?)

Kehittämistiimien virikeluentotaltioinnit

 • Menetelmissä kehittämisen varaa, ensimmäisissä äänitteissä paljon hälyääniä, editointi tiiviimmäksi?
 • Saataisiinko 2.11. kehittämistiimiin taltioija Metropolian puolelta

AMK-korin kuulumiset

Kulttuurialan tiimissä 6 vakituistä jäsentä, joista yksi opiskelija

Kokemuksia tiimityöskentelystä tähän mennessä:

 • Selkeät raamit tarvitaan
 • Pidemmät kokoukset antaisivat ehkä enemmän tilaa asioiden työstämiselle ja pohdinnalle
 • Opiskelijat mukaan myös tuleviin tiimeihin, käytännön näkökulma ja kokemus tärkeä

Muuta

VOIMAA-seminaari

 • Mikä kulma seminaarille?
 • Mietitään seuraavassa projektiryhmän kokouksessa 27.10. Hämeenlinnassa

Tulevia tapahtumia

15.10. Kulttuurialan AMK-valmentavan kehittöämistiimin kokous Tikkurilassa klo 13.

19.10. Tapaaminen HKLn kanssa

27.10. Projektiryhmän kokous
28.10. Seuraava kuukausikirje julkaistaan

11.12. AV-aikuisopiskelijoiden tuottamien reportaasien (valtavirtaistamismateriaalien) ensikatselmus

 

 
You must log in to comment.