Child pages
 • Viikkopalaveri 11.1.2011
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neuvottelutila H2007 (Hämeentie 161), klo 12:05-12:45
paikalla: Matti, Milla, Elena, Jussi ja Päivi

Raportointi

Väliraportti

Vuoden 2010 väliraportissa vielä puutteita

 • Matti koostanut tekstit yhteen wikissä, joita kaikkien tulee käydä omalta osaltaan täydentämässä asap, viimeistään 24.1. mennessä
 • Välttämättömien täydennysten osalta on raporttiluonnoksessa aloitettuja virkkeitä, joita tulee täydentää 1-2 kappaleella tekstiä
Seurantaraportti

Matti ei ole vielä aloittanut tietojen koostamista yhteen, koska EURA-järjestelmä ei ole ollut käytössä

 • Matti kirjaa tiedot EURAan ensi viikolla
 • Täydennyspyyntöjä näidenkin tietojen osalta tulee, mutta niistä tarkemmin ensi viikolla

Julkaisut

Loppujulkaisu

Artikkeli-deadline tiukka eli valmiit artikkelit 28.2.2011 mennessä

 • voidaan joustaa maksimissaan 1-2 artikkelin osalta hätätilanteessa
 • Ulkopuolisilta kirjoittajilta ei tähän mennessä lupauksia osanotosta (paitsi HOK Elannolta sekä Itellan kanssa sovittu haastattelusta=

Ensi viikkoon mennessä laaditaan kirjoittajia varten synopsikset artikkelin sisällöistä

Työnantajaselvitys

Matti ei ole vielä ehtinyt perehtyä tarkemmin

Sosiaalisen median mikrokirja

Alkuvuoden asioita, Matti keskustelee Juhanan kanssa julkaisuaikataulusta

Loppuraportti

Työstäminen aloitetaan maaliskuussa, kunhan loppujulkaisu deadline on ensin saatu kunnialla hoidettua alta pois

Valmentava koulutus

Sosiaalisen median hyödyntämistä opetuksessa aletaan seurata viikkopalavereissa ja projektiryhmän kokouksissa

 • Keskeinen osa hanketta

Palauteasiat kirjattava väliraporttiin

 • Palautteen keruumenetelmät opintojaksoilta (tms.) sekä keskeiset tulokset

Matti mukaan yhteen ryhmätutorointitilaisuuteen per jokainen opiskelijaryhmä (Kulttuurialan päivä- ja iltaryhmät, TiVin sekä Hämeen ryhmät)

 • Sovittava aikataulusta

Muuta

Päivi tehnyt luonnoksen rahoittajalle lähetettävästä matkaraportin tiivistelmästä

 • Matti katsoo luonnoksen läpi ja muokattu versio julkaistaan wikissä, mistä sitä voi käyttää pohjana muiden tiivistelmien kirjoittamiseen

Hankkeessa suoritetut opintopisteet

 • Matti merkitsee tänään suoritetut pisteet Metropolian tilastoja varten

Tulevat tapahtumat

17.1. Viestinnän koulutusohjelman kehittämispäivä
18.1. TosiPro

24.1. Matti Myötätuulessa-projektin ohjausryhmän kokouksessa
25.1. Projektiryhmän kokous (asioina raportit sekä arvionti)

4.2.Viestinnän koulutusohjelman T&K-palaveri
10.2. Ohjausryhmän kokous

17.-18.2. Matti poissa

 

 
 • No labels
You must log in to comment.