Child pages
 • Viikkopalaveri 1.9.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika ja paikka: klo 12.30-13.30, Metropolia pieni neuvotteluhuone 450/ Tikkurila

Paikalla: Matti, Tarja, Milla, Päivi ja Jussi

Seuraava maksatushakemus

Tarvittavat liitteet ja selvitykset:

 • hankintaselvitys + kilpailutustietojen kopiot (Päivi kokoaa)** ulkomaanmatkat (Madrid, Tallina, Torino), esite + muistitikut
 • tarjoiluista osallistujien allekirjoitukset / allekirjoitetut kokousmuistiot (Päivi kokoaa)
 • viestintämateriaalit: esite, muistitikut + sisäänheittosivuprintti (Milla hoitaa)
 • selvitys hankittujen tietokoneiden käytöstä (Matti kirjoittaa)
 • ohjausryhmän 2. kokouksen pöytäkirja (allekirjoitus Ristolta 8.10. kokouksessa, Päivi huolehtii)

Henkilöstökuluissa Metropolian omavastuuta

 • Vilkunan, Arpon, Kokkosen ja Voudinmäen palkat

Tarjalle tarvitaan myös

 • Kaisan kesän työajanseurannat (Päivi pyytää)
 • Tonin työsopimus

Hallinnon ja taloushallinnonseurannan käytännöt

Kuukausittainen talousseuranta

 • Tarja toimittaa kuukausittain pääkirjan Matille > Matti/ Päivi poimii tiedot excel-seurantaan
 • Ongelmana on, etteivät palkkatiedot näy tässä vaiheessa pääkirjalla oikein
  • Tarja katsoo palkkahallinnon Sari Merilän kanssa automaattiset siirrot pois, jolloin Tarjalla on ajantasainen tieto projektille siirretyistä palkkatiedoista
  • Taloussuunnittelijat pääsevät pian palkkajärjestelmään, josta saa ajantasaiset palkkatiedot projektille > syyskuusta?

Korivastaavat keräävät työajanseurannat omiltaan (Matti allekirjoittaa esimiehenä kaikki):

 • Milla: viestintä- ja amk-korin kulttuuritiimi
 • Päivi: amk-korin tivi-tiimi sekä yleiset hallintoon liittyvät
 • Jussi: työyhteisöyhteistyökori
 • Työajanseurantaan Tarjaa varten merkintä omavastuuosuudesta

Tarja mukana hallintotiimin kokouksessa kerran kuussa aina pääkirjan valmistuessa (joka kuun 10. päivän jälkeinen tiistai)

 • Seuraava pääkirjaviikkopalaveri sovittan erikseen, sillä 15.9. ei pidetä viikkistä

Muuta

Metropolian tekemät kilpailutusasiakirjat

 • Hankintayksikön arkistossa > viimeistään projektin loppuvaiheessa kopiot projektimappiin

Ohjausryhmän kokous siirtyy 8.10. klo 14 alkaen

 • Matti tiedottaa ohjausryhmän jäseniä huomenne asiasta
 • Keskustellaan myös maksatushakemusten sekä seuranta- ja väliraporttien julkaisusta wikissä

Matti selvittää TEMiin projektin matkoihin merkittävät tarkastaja ja hyväksyjä -merkinnät

HAMKin Elisan projektipäivässä esittelemä käytännöllinen seurantapohja? 

 

 
You must log in to comment.