Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Metropolian opiskelijatuotantoja

Nasima Razmyar Luovuus syttyy -tapahtumassa 21.9.2010

Uutisjuttuja maahanmuuttajuudesta

Simo Kymäläisen minidokumentti Maahanmuuttaja

Reportaasit aiheesta maahanmuuttaja ja työelämä

Päivittäisiä VOIMAA-uutisia

Riitta Metsäsen ja Risto Säntin VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumassa pitämät alustukset on nyt julkaistu wikissä. Riitta Metsäsen puheevuoro luo katsauksen amk-opintoihin valmentavan koulutuksen tulevaisuuteen. Risto Säntin alustus puolestaan käsittelee maahanmuuttajien tilannetta suomalaisilla työmarkkinoilla.

Kaikki VOIMAA-projektissa tuotetut videoklipit löytyvät myös Youtubesta VOIMAA-kanavalta.

VOIMAA kiittää!

VOIMAA kiittää eilisen Voimaa urakehitykseen, silmäys tulevaan -tapahtuman osanottajia antoisasta ja vilkkaasta keskustelusta.

Lopputapahtuman alustusten videotaltioinnit julkaistaan lähiaikoina. Siihen asti tapahtuman tunnelmiin voi palata kuvagalleriassa.

Lämmin kiitos kaikille projektin toimintaan osallistuneille! (star)


Väyliä maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin ja urakehitykseen kartoittava teos julkistettiin tiistaina 7.6.2011 VOIMAA-hankkeen päätöstapahtumassa. Artikkelikokoelmaan on koottu monipuolisesti hankkeen kokemuksia ja siinä kehitettyjä käytäntöjä. 

Milla Laasosen ja Päivi Keräsen toimittamaan voit tutustua hankkeen verkkosivuilla. Sivuilta löydät myös hankkeen aiemmat julkaisut. Painettua printtiversiota voi tiedustella projektisuunnittelija Päivi Keräseltä (etunimi.sukunimi (ät) metropolia.fi).


Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. 

Tutustu Antti Pihlajaniemen taittamaan selvitykseen täällä.

VOIMAA-hankkeen tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen ja projektikoordinaattori Päivi Keränen ovat kirjoittaneet hankekokemuksiin pohjautuvan artikkelin, joka on julkaistu  Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkistavat kirjan, jossa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Virallinen julkistamistilaisuus pidettiin eduskuntatalolla ke 25.5.2011. Keskustelu teemoista jatkuu julkaisun facebook-ryhmässä (vaatii kirjautumisen facebookiin).

Tiedottaminen, valtavirtaistaminen ja juurruttaminen

Tämä työkori toimii yhteistyössä kaikkien muiden VOIMAA-hankkeen työkorien kanssa. Korin tehtävänä on VOIMAA-hankkeesta tiedottaminen, sen tuloksien valtavirtaistaminen ja hyvien käytäntöjen juurruttaminen. Kaikkea tässä korissa työstettyä tekstiaineistoa saa lainata, hyödyntää ja jatkojalostaa. Työkorista vastaa tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen.

VIESTINNÄN TOIMINTASUUNNITELMAT
Tutustu Viestintäsuunnitelmaan.
Tutustu viikko- ja kuukausikirjeisiin.

Aineistopankki

Tarvittaessa käytä aineistojamme, VOIMAA -tiedostoja Office-paketissa.

Graafinen aineisto

Graafikko Tiina Madissonin toteuttama Graafinen ilme: logot, esite, web.

SYYSSEMINAARI 2010

Seminaarisuunnittelun suljettu työtila. Työstövaiheessa sivu avoin projektiryhmäläisille.

Kehittäminen ja arvioiminen

Pohdintaa, miten saada sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen toimimaan, kun työkoreilla on erilaisia tarpeita wikin käyttöön viestinnän välineenä ja päivittäisenä hanketyökaluna.
Tilaisuuden taustakanavat - case AMK2010
Tiedotustuloksia listataan.

Arkisto
Rahoittajalle

Seurantaraportin liitteet: Tänne (osallistujalistat, väliraportin kirjallinen koonta).
Maksatushakemuksen liitteet: Täällä (hintavertailut, tarjouspyynnöt).
Väliraportointi 2010 - Väliraportointi 2009

 
You must log in to comment.