Child pages
  • VOIMAA-kuukausikirje lokakuu 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA
Kuukausikirje lokakuu 2009
Aiemmat kuukausikirjeet
ke 29.4.
pe 29.5.
ke 10.6.
ma 10.8.
ma 28.9.
to 29.10.

Seuraava ilmestymisajankohta
ma 30.11.

Päätoimittajalta
Talviaikaterveisin
Milla Laasonen
VOIMAA-tiedottaja/tuottaja

AMK-valmentavien kehittämistiimit täydessä touhussa


AMK-opintoihin valmentavaa koulutusta suunnitellaan sekä HAMK:n että Metropolian toimesta syyslukukauden 2009 aikana. Voit tutustua hankkeen etenemiseen täällä.

Tavoitteena on VOIMAA-hankkeen tiimoilta konseptoida ja mahdollisesti pilotoida AMK-opintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Kehittämistyö tehdään koulutusala- ja -ohjelmakohtaisissa kehittämistiimeissä, jotka suunnittelevat kukin omalle alalleen soveltuvan toimintamallin AMK-valmentavan koulutuksen järjestämiseksi maahamuuttajataustaisille. Metropolian kulttuurialalla toimiva kehittämistiimi työstää toimintamalleja wikissä keskustelu- ja ideointipalstalla.

VOIMAA-toimintakaudella pyritään viemään läpi ainakin yksi valmentavan koulutuksen suunnitteluprosessi kaikissa Metropolian klustereissa sekä Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Terveisiä Euroopasta - VOIMAA-matkaraportti Belgiasta ja Hollannista


VOIMAA projektisuunnittelija Päivi Keränen osallistui Euroopan kulttuurifoorumiin Brysselissä 29.-30.9. Tapahtuma kokosi yhteen liki tuhatpäisen joukon kulttuuri- ja EU-toimijoita ympäri maanosaa. Foorumissa käydyssä keskustelussa painottui kulttuurin rooli Euroopan yhteisön kehittämisessä sekä konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa. Maahanmuuton vaikutuksia yhteiskuntaan ja kulttuurin kehitykseen sivuttiin kuitenkin harmillisen vähän. Tähän kiinnitti huomiota myös yksi yhteenvetopuheenvuoron pitäjistä ja Intercultural Europe -verkoston ohjausryhmän jäsen Chris Torch.

Matkan paras anti saatiin kuitenkin Utrechtissa, jonne tiedottaja Milla Laasonen ja Päivi siirtyivät Brysselin jälkeen: Tapaamiset maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuus asioiden parissa toimivien organisaatioiden Forumin ja ECHOn kanssa antoivat paljon kehittämisideoita VOIMAA-projektia silmällä pitäen. Utrechtin kokemusten perusteella onnistumisen avainnippu koostuu mm. Pedagogy of Excellence -ajattelusta, opiskelijoiden aktiivisesta osallistumisesta, panostuksista kielen oppimiseen sekä suorasta yhteydestä maahanmuuttajayhteisöihin.

Tarkemmin Belgian ja Hollannin kokemuksista Millan ja Päivin matkakertomuksessa.

VOIMAA Metropolian hanketorilla Leppävaarassa 2.10.


Lokakuun toinen aamupäivä oli pyhitetty Metropolian lukuisten T&K- ja työelämäprojektien esittelyyn. Opettajille ja opiskelijoille suunnatun hanketoritapahtuman avasi tuore TKI-päällikkö Sanna Korhonen. VOIMAAn kannalta kiinnostavaa keskustelua käytiin Mediatekniikan DVD-tuotantojen esittelypisteessä. Mediatekniikan videotuotanto on yksi mahdollisuus AV-materiaalin tuottamiseen. Vaikka tapahtuma keräsi paikalle pääasiassa Metropolian henkilöstöä, VOIMAAn esittelypisteellä piipahti myös kiinnostuneita maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita Leppävaaran toimipisteestä.

Paikalla ollut VOIMAA projektisuunnittelija Jussi Linkola raportoi tapahtuman tunnelmia reaaliaikaisesti Metropolia-Qaikussa.

Tulevia tapahtumia


10.12. Hämeen ammattikorkeakoulun AMK-valmentavan koulutuksen kehittelytyöhön osallistuneet opettajat esittelevät työnsä tuloksia Hämeenlinnassa

VOIMAA -toteuttajat


VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Käytämme hankkeessa hyödyksi sosiaalisen median keinoja, kuten wikiä ja blogeja.Kerromme kuukausikirjeessä hankekuulumisista ja tulevista tapahtumista. Lisäksi teemme hanketoimijoita tutuksi syyskuun 2009 numerosta alkaen. Lue projektiin osallistuvien työblogeja!

Lisäksi Metropolian Confluence-alustalla toteutetussa VOIMAA-wikissä voi selata aineistoja ja kommentoida sekä aloittaa keskusteluja, myös ilman käyttäjätunnuksia.

VOIMAA on kolmevuotinen Etelä-Suomen lääninhallituksen Euroopan sosiaalirahaston varoin tukema hanke. Hanke on Metropolia Ammattikorkeakoulun (viestinnän koulutusohjelma, digiviestinnän suuntautumisvaihtoehto) hallinnoima, osatoteuttajina ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.

 
You must log in to comment.