Child pages
  • VOIMAA-kuukausikirje helmikuu 2010
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VOIMAA
Kuukausikirje helmikuu 2010
Kuukausikirje esittelee hankkeen tuloksia
ja tiedottaa tulevista VOIMAA-tapahtumista.
VOIMAA-kuukausikirje

Aiemmat kuukausikirjeet

Julkaisuajat 2010
ti 12.1.
ma 1.2.
ma 1.3.
ti 6.4.
ma 3.5.
ti 1.6.
ma 2.8.
ke 1.9.
pe 1.10.
ma 1.11.
ke 1.12.
Päätoimittajalta
Milla Laasonen
VOIMAA-tiedottaja/tuottaja

VOIMAA-ohjausryhmä täydentyi


VOIMAA -hankkeen ohjausryhmää täydennettiin seuraavilla jäsenillä:

Henkilöstöpäällikkö Pirjo Yltävä (Itella Oyj), lehtori Ilona Huolman (Metropolia), postinkäsittelijä Omar Jama (Itella Oyj), sivistystoimentarkastaja Kari Stendahl (ELY-keskus) sekä kansainvälisten asioiden vs. sihteeri Sabina Eerola (METKA). Puheenjohtajana jatkaa Risto Säntti.

Uuden kokoonpanon ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 4. helmikuuta.

AMK-opintoihin valmentava opintokokonaisuus etenee


Tärkeä osa VOIMAA-projektia on maahanmuuttajataustaisille kehitettävä, AMK-opintoihin valmentava opintokokonaisuus. Valmennusta suunnitellaan ja toteutetaan hankkeen aikana pilottina.

Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan sekä HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun kehittämistiimit ovat työstäneet ehdotuksiaan syyslukukauden 2009 ajan. Opetussuunnitelmat on tehty ja kevätlukukaudella 2010 valmistellaan pilottijaksojen toteutuksia.

Lisää sisällöistä wikissä.

Työnantajakysely suoritetaan kevään aikana


Toinen tärkeä osa VOIMAA-projektia on metropolialueen työnantajille suunnattavan selvityksen laatiminen. Selvityksen alla ovat työnantajien asenteet ja mahdollisuudet maahanmuuttajataustaisten henkilöiden rekrytointiin sekä henkilöstönkouluttamiseen.

Kyselyn parissa ahkeroi Fakiirimedia Oy:n Anja Rouhuvirta. VOIMAA-kuukausikirjeen myötä hän lähettää terveisensä:"Lopullinen nettikysely on valmistumassa kevään aikana. Yrityscaset ovat arvokkaita tietolähteitä hankkeelle. Aiheesta on paljon tutkimustietoa, mutta tärkeitä näkökulmia nousee esiin henkilöhaastatteluissa. Esimerkiksi näkökulma, että jotkut työntekijät eivät vain puhu muuta kuin englantia, ja silti ihminen työllistyy. Entistä enemmän alakohtaiset erot korostuvat työvoimapulassa ja työttömyydessä -näitä ilmiöitä voi olla yhteiskunnassa samaan aikaan. Olen myös osallistumassa maahanmuuttajuusseminaariin Maastrichtissa helmikuussa."

Työelämäyhteistyön kuulumisia


Itella Oyj:n kanssa rakennetaan yhteistyössä perehdytysmateriaalia Työyhteisön kulttuurisidonnaiset tekijät -videoluennon pohjalta. Luennon ympärille laaditaan Itellan lähtökohdista esimerkkejä ja pohdintatehtäviä, jolloin sitä voidaan käyttää perehdytyksessä eri yhteyksissä.

Muxlim Oy:n kanssa kehitelty Community Manager -perehdytysohjelma on suunniteltu valmiiksi sisällön osalta. Pilottitoteutus käynnistyi 28.1. ja ohjelmaa rakennetaan ja tarkennetaan kevään aikana.

Työkori sai arvokasta lisäkokemusta, kun Päivi Vartiainen-Oja Hämeen ammattikorkeakoulusta liittyi hankkeen toimintaan. Päivi on aiemmin ollut mukana mm. Petmo-hankeessa ja on tehnyt hankkeen tuloksena syntyneen Erilaisuus sallittu -kirjan (PDF).

Tulevia tapahtumia


VOIMAA-seminaari on siirretty viikkoa myöhemmäksi ja sen uusi päivämäärä on ke 22.9.2010 VOIMAA-hankkeen oma seminaari järjestetään keskiviikkona 22.9.2010 Helsingissä. Lisätietoja seminaarista julkaistaan kevään mittaan. Uusi, muuttunut päivämäärä kannattaa merkitä jo kalenteriin ylös!

VOIMAA -toteuttajat


VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen tavoitteena on etsiä toimintamalleja, jotka helpottavat maahanmuuttajien ammattikorkeakouluopintoihin pääsyä ja työelämässä olevien maahanmuuttajien urakehitystä. Käytämme hankkeessa hyödyksi sosiaalisen median keinoja, kuten wikiä ja blogeja. Lue projektiin osallistuvien työblogeja!

Lisäksi Metropolian Confluence-alustalla toteutetussa VOIMAA-wikissä voi selata aineistoja ja kommentoida sekä aloittaa keskusteluja, myös ilman käyttäjätunnuksia.

VOIMAA on kolmevuotinen Etelä-Suomen lääninhallituksen Euroopan sosiaalirahaston varoin tukema hanke. Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia Ammattikorkeakoulu, osatoteuttajina ovat HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Fakiirimedia Oy.

 
You must log in to comment.