Child pages
  • VOIMAA-hanke VOIMAA-project
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Informaatiokirje haastateltaville word-muotoisena täältä (aukeaa word-dokumenttina).

VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista

on tutkimus- ja kehittämishanke Metropolia Ammattikorkeakoulun Viestinnän koulutusohjelmassa. Meillä on yhteinen tavoite: kehittää maahanmuuttajien mahdollisuuksia urakehitykseen (eteläisessä) Suomessa. Tutkimme tätä kysymystä kolmesta eri näkökulmasta: korkeakouluopintojen, maahanmuuttajien työelämätilanteen ja työnantajakyselyn kautta.

Sinut on valittu kertomaan tarinasi maahanmuuttajana Suomessa ja suomalaisessa työelämässä. AV-alan opiskelijamme on ohjeistettu haastattelemaan sinua lyhyeen (5 minuutin) reportaasiin, jonka on tarkoitus kertoa poluista, joita maahanmuuttajien on kuljettava. Haastattelijasi voi kysyä, kuinka päädyit tänne, miten olet saanut töitä. Kokemuksesi ovat ainutlaatuisia, aivan kuten itsekin olet. Emme pelkää kriittisiäkään kommentteja suomalaisesta yhteiskunnasta. Haluamme vain kuvan kokemuksistasi ja mielipiteesi.

Valmistuvien reportaasien kohdeyleisönä joulukuusta 2009 alkaen ovat kaikki VOIMAA-projektin parissa työskentelevät. Lisäksi kaikki, jotka ovat tekemisissä maahanmuuttoasioiden kanssa, jotka haluavat oppia kokemuksista ja ymmärtää kulttuurieroja ja kulttuurienvälistä kommunikaatiota. Haastattelusi antaa parhaimmillaan kuvan suomalaisesta työelämästä tällä hetkellä. Reportaasi voi kertoa myös prosessista, jossa maahanmuuttaja haluaa töihin, mutta joutuu hylätyksi ja tuntee pettymystä. Kyseessä on sinun tarinasi, joten emme vielä tiedä täsmällisesti, mitä sillä on tarjottavana meille.

Projektissamme toimivat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Fakiirimedia. Partnereitamme työelämästä ovat Itella, HOK-Elanto ja Muxlim Inc.

Tällä hetkellä projektissamme kokoontuu asiantuntijatiimejä, joissa on ammattikorkeakoulujen opettajia. Heidän on tarkoitus ratkoa ongelmia, jotka koskevat maahanmuuttajien pääsyä korkeakouluopintoihin. Näille tiimien jäsenille esitetään haastattelusi virikemateriaalina.

Projektimme käyttää kaikissa vaiheissaan sosiaalisen median työkaluja, kuten wikiä. Haastattelusi tullaan laittamaan omalle websivullemme http://voimaa.metropolia.fi ja linkitetään sieltä wiki-sivullemme. Projektityöskentelymme periaatteita ovat läpinäkyvyys ja avoimuus. Lähtöideamme on, ettei meillä ole "mitään salattavaa". Käytämme sosiaalista mediaa, web 2.0 -ajattelua ja avoimen lähdekoodin periaatteita kaikissa toimissamme.

Tarinasi on meille tärkeässä roolissa ja olemme iloisia saadessamme kuulla sen.

Projektia rahoittaa Etelä-Suomen Lääninhallitus Euroopan Sosiaalirahaston varoin. Se kestää vuodesta 2008 vuoteen 2011 asti. Tarvittaessa tarkempia tietoja projektista, ota yhteys tiedottaja/tuottaja Milla Laasoseen, puh. 0401842443 tai email. milla.laasonen@metropolia.fi

"VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista"

is a research and development project at Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Degree Programme in Media. We have one common goal: to improve the immigrants' possibilities to career development in (Southern) Finland. We study this question from three different ankles: Higher Education Studies; Immigrants in Working Life and Employer Survey.

You have been chosen to tell your story as a migrant or immigrant in Finland and in Finnish working life. By interviewing you, our students of audiovisual media are instructed to report in a short time (5 minutes) what kind of paths immigrants have to travel. They might consider asking you how did you get here and how did you get employed.  Your experiences are unique just as much as yourself as a person. We are not afraid to hear stories where you have criticism against the way Finnish society works. What we want from you is your description of your experiences and your opinion.

The focus group to see these reportages -when they are finished in Decemeber 2009- are anyone working with VOIMAA project, anyone concerned of immigrant issues, anyone wanting to learn from your experiences, anyone trying to understand the different shades of different cultures and cross-cultural communication. Your interview, at its best will give a view to current situation in Finnish working life, also it could tell about the process of being immigrant and wanting to be recruited, it might include fear of rejection or feelings of disappointment. It's your story, we might not know yet what it has to offer us.

Our project network consists of Helsinki Metropolia UAS, Häme UAS (HAMK) and Fakiirimedia. Our partners in working life are Itella, HOK-Elanto and Muxlim Inc.

We are at the moment gathering as team of experts from the universities of applied sciences to solve a problem in the field of Higher Education in Polytechnics and Universities of Applied Sciences. The problem being application process and tutoring of immigrants as well as recognition of former studies. These teams of experts are one focus group we will show your interviews to. They are teachers and staff of both Metropolia and HAMK.

Our project uses tools of social media, such as wiki, for all the project activities. Your interview will be shown on our website http://voimaa.metropolia.fi and will be linked to our wiki site. Our project work is transparent and we start from the idea "there is nothing to hide". Our project uses social media, web 2.0 and open source thinking in all tasks.

Your story will play a very important role, and we are pleased to hear it.

Our project is funded from State Provincal Office of Southern Finland from European Social Fund. The project started in 2008 and ends in 2011. For any further questions concerning the proejct, please do not hesitate to contact Information Officer / Producer Milla Laasonen, tel. +385401842443 or email. milla.laasonen@metropolia.fi

 
You must log in to comment.