Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opintojakson laajuus on 3 op

Tehtävät ovat sivulla http://users.metropolia.fi/~jaanah/TkPerusteet/calendar.htm

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee henkilökohtaisen tietokoneen käytön ammattikorkeakouluopiskelussa sekä hallitsee tavallisimmat työvälineohjelmat. Opiskelija osaa toimia tietoverkkoympäristössä ja huolehtia tietoturvallisuuden vaatimuksista.
Opiskelija ymmärtää tietotekniikan toimintaperiaatteet, ja tuntee verkottuneen opiskeluympäristön käytön ja mahdollisuudet. Opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn peruskäsitteet, joihin kuuluvat tieto, tiedostomuodot, hakemistorakenteet, merkistökoodaus, lähiverkot ja internet, tietokoneen pääosat ja niiden toiminta, ohjelmistotyypit ja käyttöjärjestelmät.

Kurssiaineistoja verkossa:

Metropolian kirjaston sivuilta löytyy hyvä kokoelma linkkejä verkossa oleviin tietoaineistoihin ja sähköisiin oppikirjoihin.

Oppimispäiväkirja

Oppimispäiväkirjassa opiskelija tarkastelee itse omaa oppimistaan

Auttaa jäsentämään ja kertaamaan opittuja asioita

Oppimispäiväkirjan edut:

Auttaa sinua selvittämään vaikeat ja epäselvät asiat

Kehittää muistiinpanotekniikkaasi

On omaa reflektiotasi: Mieti mitä mietit

Mieti mitä opit

Miten opetuksessa käsitelty asia liittyy elämääsi?

Tuo esille mitä uutta opit, mitkä asiat jäivät epäselviksi, sekä pohdi omien oppimistavoitteidesi toteutumista

Erityisen tärkeää on kuvata omia oivalluksia ja tunnistaa niihin johtaneita virikkeitä

Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen

Pidä digitaalista oppimispäiväkirjaa, kirjoita sitä itse valitsemallasi ohjelmalla (wiki vai Word?)

Palauta päiväkirja kurssin lopuksi

Yritä kirjoittaa säännöllisesti, jokaisen opetuskerran välissä

Aloita jokainen teksti uudelta sivulta ja päivää se

Kysymyksiä käsiteltäväksi:

Millainen on Metropolian tietojärjestelmä: laitteet, verkot, ohjelmistot? Miten se eroaa aikaisemmasta tietokonekäytöstäsi?

Mitä olet tehnyt tietokoneilla? Mitä uutta opit? Mikä on yllättänyt?

Tietotekniikan historia on ollut nopea. Mitä ajatuksia tulevaisuudesta sen oppiminen on herättänyt? Tulevatko tietoverkot muuttamaan elämäämme?

Mitkä sovellukset ovat helppoja? Mitkä vaikeita? Pohdi miksi?

Luentokalvoja

SOFTWARE_suomi.pdf

Laitteet.pdf

 

 
  • No labels
You must log in to comment.