Child pages
 • Tapaaminen alumnien kanssa 2.2.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Paikalla:
Minna Peräkylä ja Julia Perä (Metropolia alumnit ry), Matti, Milla ja Päivi

Esiteltiin VOIMAAta

Suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan:

 • amk-opintoihin valmentavaa koulutusta (amk-lain muutos)
 • työelämässä (pilotissa mx. 5 yritystä) tapahtuvaa urapolkua edistävää täydennyskoulutusta

Sosiaalinen media vahvasti mukana kaikessa projektin työskentelyssä

Lisäksi esiselvitystyö työnantajien halukkuudesta edistää maahanmuuttajien urakehitystä (toteuttajana Fakiirimedia)

Alumnien toiminta, mitä meneillään

Alumneilla aluillaan StepIt -hanke

 • yhteisöllinen työelämäkumppanuus keskeinen asia myös VOIMAA-projektissa voisi olla yhteistyömahdollisuuksia
  > työelämäkumppanuus maahanmuuttajien kanssa
 • yhtenäinen työelämäyhteistyöstrategia
 • projektissa useampi moduli (yksi ehkä kansainvälisyys,joskin eri näkökulmasta kuin mitä VOIMAAssa)

Alumnit toteuttaneet kahdesti työnantajakyselyn

Valmisteilla 2007 valmistuneiden sijoittumisseuranta

 • tätä kautta voisi löytyä yhteyshenkilöitä

Alumnihallitus kokoontuu kerran kuussa

 • VOIMAA-esittely hallitukselle, kunhan asiat ovat hieman edenneet

Yhteistyön luonnostelemista

 • VOIMAA-selvitystyöhön liittyen tapaaminen Fakiirimedian, Alumnien Minna Peräkylän, Metropolian ura- ja rekrypalvelujen Olli Pekkasen sekä Millan kesken > Milla keskustelee projektiryhmän tapaamisessa sopivasta ajankohdasta
  • URRE-ryhmä tehnyt selvityksen kaikista selvityksistä, mitä on tehty > Julia lähettää koonnan Millalle
 • Yhteisenä tavoitteena rakennataa yrityksistä verkostoa, joilla olisi mielenkiintoa toimia maahanmuuttajien mentoreina opintojen aikana - -> ja siitä eteenpäin (juurruttaminen, valtavirtaistaminen)
  • Turun yliopisto edelläkävijä mentoritoiminnassa (aloitti nyt mentoritoiminnan myös maahanmuuttajien kanssa), heillä vuoden ohjelma, n. 6 tapaamista > hyödynnetään rekrytointiväylä
  • Alumneilla/Metropolialla ei varsinaista ohjelmaa > tässä voisi olla ideaa VOIMAAlle tai jatkoprojektille
 • AMK-henkilöstökoulutus
  • Ensimmäinen ryhmä syyskuun alusta
  • Alumnien kautta valmistuneita maahanmuuttajia kouluttajiksi?
  • Alumnien valmistuneita monikulttuurisissa organisaatioissa työskenteleviä kouluttajiksi?
 • Yritysyhteistyö
  • Alumneilta ehdotuksia yrityskumppaneiksi > Minna ja Julia lähettävät listan mahdollisesti yhteistyöstä kiinnostuneista ja yhteyshenkilöistä
   • kumppanuuteen ei tarvita yrityksiltä rahallisia panostuksia, henkilöstöresursseja kylläkin
   • VOIMAA tarjoaa pedagogista osaamista
   • sisällöt räätälöidään yrityskohtaisesti
   • Ajatuksissa esim. yksi kunnallinen, yksi pienyritys, yksi työvoimanvuokrausyritys
  • Mahdollisia kumppaneita esim. Palmia, Helsingin pienyrityskeskus, Fortum, Monella, Espoon kaupunki, ABB
 • Ohjausryhmä
  • Alumneilta ja opiskelijakunnalta edustus (toiselta varsinainen, toiselta varajäsen > kummatkin kutsutaan kaikkiin kokouksiin)
  • Todennäköisesti Minna
  • Kokoukset 3(-4) kertaa vuodessa: alkukesästä, alkusyksystä ja vuoden vaihteessa
  • Käsittelyssä hallinnollisten (ns. pakollisten asioiden) lisäksi jokaisessa kokouksessa keskustelussa substanssiasia, josta valmisteltu puheenvuoro

Muuta

Kannattaa tavata HERA-hanketta vetänyt Kati Isoaho

 • Päivi sopii tapaamisen
 • HERA-työskentely on jatkumassa tavalla tai toisella
  • joulukuussa korkeakouluinfo maahanmuuttajille
  • esite tulossa

Minnalle tietoa seuraavista wikikoulutuksista! : )

 
You must log in to comment.