Child pages
 • Tapaaminen Kulttuurikeskus Caisa 12.3.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osallistujat: Johanna Maula (Caisa), Matti, Milla ja Päivi

VOIMAA-esittely

Matti kertoi VOIMAAsta ja MUNDOsta

 • Kehittelytyö avointa
 • Tiedon jakaminen keskeistä

Amk-valmennus

 • henkilöstö keskeisessä asemassa VOIMAAn amk-korissa

kulttuurin ja monikulttuurisuuden aloilla liikkuville projekteille kehitetään uusia arviointityökaluja

peda-kehittäminen korkea-asteelle

työyhteisöselvitys

Yleistä keskustelua

 • englanninkielisissä koulutusohjelmissa paljon maahanmuuttajia
 • pääsykokeet kovin kirjallisia (opinnäytteen kieli ollut ongelma, nyt joustavoittumassa)

Yhteistyön hahmottelua

 • Suunnitteluprosessiin Caisan kautta muutamia korkeakoulutuksen Suomessa läpikäyneitä maahanmuuttajia (eri aloilla omat työryhmät)?
  • Caisalle toimitetaan A4- esittely - paljonko kuluu aikaa, maksetaanko palkkiota jne. (mahd. lyhyt)
 • koulutusten käynnistyessä, Caisan tiedotuskanavien hyödyntäminen
  • Infopankki - Ahmed Ackhar
 • Työyhteisökumppanina Itella + 4-5 muuta työyhteisöjä eri toimialoilta - Caisan ideoita mahdollisista työyhteisökumppaneista otetaan mielellään vastaan
  • Palmia? Poliisi? ( Caisa järjestänyt Poliisien kulttuurien tuntemus -kurssi Pertti Taimi, Klaus Hindrén)
 • Yhteinen koulutuspäivä sosiaalisen median keinoihin maahanmuuttajille? Tarjoaisi arvokasta palautetta, koulutuksen kehittämiseen
  • perusasiat kaksikielisesti, mentoroitua työskentelyä
  • n. 10 osallistujaa
  • VOIMAA lähettää tästäkin Caisalle selkeää, tiivistettyä infoa! What's in it for me?
 • VOIMAA kertoo mielellään itsestään eri tilaisuuksissa:
  • naisten kansainvälinen olohuone, POWWE'R ry, 11.5. Naisten olohuone, vapaamuotoinen esittely - kulttuurien välinen vuoropuhelu järjestöt, yritykset

Muuta

VOIMAA toimittaa pari Mundo-folderia Caisan kirjastoon

 
You must log in to comment.