Child pages
  • Stress in the multi-ethnic customer contacts of the Finnish civil servants - developing critical pragmatic intercultural professionals
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Kielo Brewis tutki Kelan ja nykyisen Maahanmuuttoviraston monikulttuurisia asiakaspalvelutilanteita viranomaisten näkökulmasta käsin. Brewis tarkastelee suomalaisten viranomaisten kulttuurista sopeutumisprosessia sekä kulttuurienvälisen ammatillisen kompetenssin muotoutumista. Brewis huomasi, miten viranomaiset käyvät läpi samanlaista oppimista kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa kuin monet maahanmuuttajatkin. Erilaiset tunnereaktiot ja stressi ovat osa sitä.

You must log in to comment.