Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seurantalomake, (EURA) täyttöohje:

5.6. Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet
"Tässä ilmoitetaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat olleet mukana tiedotus-, esittely- tai muissa tilapäisluontoisissa projektiin liittyvissä tapahtumissa, esim. messuilla. Näitä henkilöitä ei tarvitse pystyä nimeämään. Jos projekti osallistuu esim. jotakin laajempaa aihepiiriä käsitteleville messuille tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, tulee tässä ilmoittaa vain ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet projektia esittelevään toimintaan eikä kaikkia messuille osallistuneita henkilöitä.

Seurantalomakkeella ilmoitetaan vain ne henkilöt, jotka ovat läsnä tilaisuudessa. Mikäli henkilö osallistuu tilaisuuteen internetin tai muun etäyhteyden välityksellä, nämä tiedot voidaan ilmoittaa väliraportti- ja loppuraporttilomakkeilla."

Seurantaraportti 1 / 2009 tiedot

Seurantaraportti 2 / 2009 tiedot

Tapaamiset

  • yritykset
  • yhteisöt
  • Metropolia

      

  • HAMK

Messut

Infotilaisuudet

Wiki-työpajat

AMK-valmentavan kehittämistiimin toiminta

AV-tuotanto

 
You must log in to comment.