Child pages
  • Seminaari-ideointia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kaikenlaista seminaaria aihepiiristä "Sosiaalinen media, opetus ja verkko-opetus" on tarjolla kautta Suomen korkeakoulukentän. Isoimmat tapahtumat keskittyvät ilmeisesti alkuvuoteen, niitä kerätään "tiedoksenne" -periaatteella myös oman wikimme Tapahtumakalenteriin.

Koska VOIMAA on erilaisia asioita kuin opetusta ja verkko-opetusta, ei nykyisin tarjolla olevista vuosittaisista tapahtumista ole ihan helppo löytää seminaaria, jonka aihepiiriin VOIMAAn tutkimus- ja kehittämistoimien tulokset viimeistään vuonna 2011 soveltuvat esiteltäviksi.

Jos kaipaat tietoa tämänhetkisistä hankkeen kohderyhmistä ja heille tulosten tiedoksisaattamissuunnitelmista,katso voimaan mediasuunnitelmasta juurruttamis- ja valtavirtaistamisosiot.

Kysymys kuuluu, pitäisikö VOIMAAn ympärille luoda oma seminaari?

1. Mitkä olisivat sen avainsanat, aiheet?

Ehdotuksia kevään 2010 teemoiksi:

  • Sosiaalisen median sovellutuksia

Aiempia pohdintoja

  1. Maahanmuuttajien amk-valmentavat opinnot; kehittämistiimien toiminnan tulosten julkaisu; amk-kentän kiinnostus aiheeseen aktivoitunee 2010.
  2. Maahanmuuttajataustaisten urakehitys ja työnantajaselvitys;  yhteistyötyöyhteisöissä tehdyn työn esille tuominen, työnantajakyselyn tulosten julkaisu.
  3. VOIMAA-hanke; tulokset, hyvät käytännöt ja sosiaalisen median käyttö hanketoiminnassa; aiheeseen liittyvien, mm. osaamisjulkaisun julkistaminen.

2. Keitä asiantuntijoita kutsuttaisiin / saataisiin paikalle?

3. Ketkä olisivat konkreettista kohdeyleisöä - muutkin kuin metropolialaiset ja osatoteuttajien edustajat?

4. Mikä olisi toteutustapa, -paikka, ajankohta?

  1. avoin VOIMAA-luentosarja teemoittain, Hämeentie, syksy 2010, kolme istuntoa?
  2. välietappien verkostoitumistilaisuudet; kehittämistiimien työn yhteenvedot l. kerta joulu 2009, 2. kerta kevät 2010; työyhteisötyön yhteenvedot kevättalvi 2011?; sosiaalisen median keinoin toistensa kanssa töitä tehneet ihmiset tapaisivat toisiaan myös oikeassa elämässä
  3. julkaisutilaisuus ja päätösseminaari juhlallisuuksineen kevättalvi 2011 (helmi-maalis?) - aika ja paikka tulisi päättää, jotta päästään suunnittelemaan ohjelma ja varaamaan puhujat.
  4. työnantajakyselyn tulokset tiedotetaan kaikin mahdollisin tavoin kaikkiin mahdollisiin medioihin, kun tutkimus on suoritettu.

Ajatuksia saa esittää kommentteina tai muokkaamalla tätä sivua, kiitos.

 
You must log in to comment.