Child pages
 • Palautesuunnittelua
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Täällä suunnitellaan palautteen ja muun projektin arvioinnissa käytettävän tiedon keruuta

Palaute

 • Matin valmis palautelomake muokattavaksi
 • Taustatiedot seurantaraporttia varten
 • Kokemuksia sosiaalisen median käytöstä
  • Wikin toimivuus mm. työryhmän välisessä tiedon välityksessä, vuorovaikutuksessa jne.
  • Paljonko käytin wikiä
  • Syntyikö keskustelua
  • Mitä hyvää ja mitä heikkouksia wikityöskentelyssä
  • Miten wikiä oisi kehittää edelleen

Rahoittajan vaatimat seurantatiedot

Taustatiedot seurantaraporttiin projektin osallistujien osalta:

Osallistujan nimi
Ikä
Pvm: 
Nainen o      Mies o

Työtilanne
Työssä avoimilla työmarkkinoilla  o  (Opettaja o    Työpaikkaohjaaja o)
Yrittäjä  o
Työssä muualla kuin avoimilla työmarkkinoilla (esim. tukityöll.)  o
Työttömänä  o (pitkäaikaistyötön  o)
Työelämän ulkopuolella  o  (opiskelemassa  o)

Koulutustaso
perusasteen koulutus  o
(viimeisin tutkinto)   keskiasteen koulutus  o
keskiasteen jälkeinen koulutus, joka ei ole korkea-asteen koulutusta  o
korkea-asteen koulutus  o

 

 
 • No labels
You must log in to comment.