Skip to end of metadata
Go to start of metadata

OPINTOJAKSON KUVAUS

Opintojakson laajuus: 3 op
Opintojakson koodi: MT00AA01
Toteutusnumero: 2000

Opettaja: Ulla Forsström
ulla.forsstrom@metropolia.fi

Opintojakson pääsisältö

  • Opiskeluympäristö, opinto-ohjaus ja opiskelukäytännöt
  • Opetussuunnitelma ja opintotarjonta
  • Tietojärjestelmät ja tietolähteet
  • Oppimistaitojen kehittäminen ja henkilökohtainen opintosuunnittelu (HOPS) prosessi
  • Kansainvälisyysosaaminen: monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto

Opintojakson osaamistavoitteet

  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oppimisympäristön ja sen tarjoamat palvelut. Opiskelija osaa toimia oppimisympäristössä ja etsiä opiskeluun liittyviä tietoja. Opiskelija tuntee opintojen kokonaisuuden ja opintotarjonnan.
  • Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan (vahvuudet ja kehittymiskohteet), suunnitella opintojaan ja ajankäyttöään, asettaa omia tavoitteita sekä laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman.
  • Opiskelija tuntee oppimistaitojen osa-alueet ja ymmärtää oppimistaitojen kehittämisen merkityksen. Opiskelija tietää, miten oppimistaitoja voi kehittää.
  • Opiskelija tuntee kansainvälistymismahdollisuuksia ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyvät keskeiset tekijät. 

Opetusmenetelmät
1. Luennot/lähiopetus
2. Itsenäinen opiskelu ja etätehtävät

Arviointi
Hyväksytty-hylätty

OPINTOJAKSON TOTEUTUSSUUNNITELMA

Syksy 2010

Päivä

Kellonaika

Sisältö

Opettaja, vierailija

Ti 2.11.

12.00-14.00

Perehdytystilaisuus
-opetussuunnitelma, opintojaksot, lukujärjestys
-palvelut, tilat
-tietojärjestelmät

Ulla Forsström
Jaana Holvikivi
Birgitta Nenonen-Andersson
Mira Myllärinen

Ke 3.11.

13.00-14.30

Opiskelua koskevat kysymykset
Mikä on HOPS? Henkilökohtaisen opintosuunnittelu prosessin (HOPS) aloittaminen
Kirjastopalvelu

Ulla Forsström
Iris Tahvanainen

To 11.11.

10.00-11.30

Insinöörin osaamisvaatimuksia
HOPS-prosessin jatkaminen,
henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta

Ulla Forsström

To 18.11.

10.00-11.30

Wikin käyttö

Päivi Keränen
Milla Laaksonen

To 25.11.

10.00-11.30

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta
Tutkintorakenne
Kotitehtävä: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan jatkaminen

Ulla Forsström

To 2.12.

10.00-11.30

Oppimistaitojen kehittäminen
Kotitehtävä: Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinnan jatkaminen

Ulla Forsström

Kevät 2011

Päivä

Kellonaika

Sisältö

Opettaja, vierailija

Ti 25.1.

10.00-11.30

Oppimistaitojen kehittäminen

Ulla Forsström

Ti 1.2.

10.00-11.30

Mediatekniikan koulutusohjelman esittely

Harri Airaksinen, koulutuspäällikkö

 

 

 

 

To 10.2.

10.00-11.30

Kansainvälisyys ja kv-vaihto

Tiina Piipponen, kv-koordinaattoriTo 17.2.

10.00-11.30

Hyvinvointipalvelut
Haku- ja valintaprosessi

Annika Kaarnalehto, terveydenhoitaja
Maria Sukselainen, kuraattori
Sirkku Mäntyniemi, suunnittelija


 


 

To 3.3.

10.00-11.30

Opintotuki
Opintotoimiston palvelut

Ilona Tarkki,  opintotukisuunnittelija
Arja Pälkiö,  opintoasiainsihteeri

 

To 10.3.

10.00-11.30

Opiskelukäytännöt

Ulla Forsström

 

 

To 17.3.

10.00-11.30

METKA

Laura Savolainen, tutorsihteeri

 

 

 

 
  • No labels
You must log in to comment.