Child pages
 • METKA-tapaaminen 12.2.2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Läsnä: Tuomas Korkalainen ja Taina Moisander (METKA), Matti, Milla ja Päivi

VOIMAA-esittely

 • amk-valmentava koulutus tulossa amk-lakiin
  • suunnattu amk-toimijoille (henkilöstö + opiskelijatoimijat)
  • keväällä suunnitellaan ja konseptoidaan ensimmäinen vaihe
 • työelämässä jo olevien urakehityksen edistäminen
  • esimies- ja työhönperehdyttäjän koulutus
  • Itellan kanssa ollaan aloittamassa
 • selvitys metropolialueen työnantajien halusta ja mahdollisuuksista edistää maahanmuuttajien urakehitystä

Sosiaalisen median keinot kaikessa työskentelyssä

Esiteltiin wikiä ja työkoreja

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus

VOIMAAssa amk-toimijoiden osaamisenkehittäminen suhteessa valmentavassa koulutuksessa tarvittavaan osaamiseen

 • Elementtien antamista
 • Kehittämistehtävässä konkreettista pohdintaa, mitä valmentava koulutus olisi klusterissa/ koulutusohjelmassa tms. ryppäässä
  • Valmentavan koulutuksen hyväksiluettavuus

Varsinainen valmentava koulutus ennen pääsykokeita

 • Voisiko korvata pääsykokeen?

METKAn toiminnan esittely

Toiminnan keskeiset painopisteet

 • Palvelutoiminta Metropolian opiskelijoille (yhteistyösopimus Metropolian kanssa)
  • tutorointi myös englanniksi
 • Opiskelijoiden edunvalvonta
  • Englanninkielisten ohjelmien opiskelijoiden edunvalvontaan ollaan panostamassa

Toimijoina palkkiollinen hallitus, täyspäiväiset sihteerit

KV-toiminta

 • vaihtarien kanssa tehdään paljon
 • haasteena edunvalvonnan puoli, englanninkieliset koulutusohjelmat
  • ollaan nostamassa asiaa esille
 • oma kehy-projekti suunnittella
  • voitaisiin viedä omaa opiskelijakuntaosaamisesta
  • Metropolian kontaktit, Namibia?

Yhteistyön hahmottelua

Osallistuminen AMK-työkorin toimintaan eli pohdintaan

  • mitä osaamista henkilöstö ja amk-toimijat tarvitsevat valmentavaa koulutusta silmällä pitäen
  • mitä valmentava koulutus olisi
  • opiskeluyhteisöön ja -ympäristöön orientoituminen
  • myös edunvalvontanäkökulma
 • Taina ja Tuomas keskustelevat muiden kanssa ja ilmoittavat Päiville/ Millalle, ketkä olisi kiinnostuneita osallistumaan
 • VOIMAA-ihmiset keräävät henkilöstöstä kiinnostuneita mukaan työkorin toimintaa
  > yhteinen starttitapaaminen kaikkien toimintaan osallistuvien kanssa
   • ensimmäinen startti kuukauden sisään
   • toimijakoulutuksen sisällöt pitäisi olla selvillä viimeistään huhtikuun loppuun mennessä

Osallistuminen kehittämiseen

 • kehittämistehtävän kautta valmentavan koulutuksen klusteri- ja alakohtaista miettimistä
 • opintosuorituksia? sosiaalialalla istutettavissa OPSiin?
 • ajatuksen ainakin yksi koulutuspaketti per klusteri?

Työelämäkontaktipinta?

 • jos kontakteja on, voi hyödyntää

Ohjausryhmä

 • ei pelkkä hallinnollinen elin
 • joku temaattinen aihe käsiteltävänä
  • pohditaan näkökulmia käytännön työskentelyyn
 • METKAlta jäsen/ varajäsen
  • Taina ja Tuomas keskustelevat muiden kanssa ja ilmoittavat Päiville/ Millalle edustajansa
 
You must log in to comment.