Child pages
 • Aikataulutus
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TYÖKORI

2008

2009

2010

2011

Projektin johtaminen

 • Projektihenkilöstön rekrytointi ja tarvittava kilpailutus
 • Työkoritoiminnasta sopiminen
 • Operatiivisen työn johtaminen
 • Hanketapaamiset
 • Ohjausryhmän kokoaminen
 • Ohjausryhmän kokoukset, 3 kpl
 • Väliraportoinnit ja maksatushakemukset, 3 kpl
 • Operatiivisen työn johtaminen
 • Hanketapaamiset
 • Ohjausryhmän kokoukset, 3 kpl
 • Väliraportoinnit ja maksatushakemukset, 3 kpl
 • Benchmarkkaus EU-alueella
 • Hankkeen kokemusten ja tulosten julkaiseminen
 • Ohjausryhmän kokoukset
 • Benchmarkkaus EU-alueella
 • Loppuraportoinnin suunnittelu
 • Loppuraportoinnin ja maksatushakemuksen toimittaminen rahoittajalle

Työnantajaselvityksen laatiminen

 • Yhteistyöverkoston kokoaminen
 • Selvitystyön suunnittelu
 • Selvitystyön loppuunsaattaminen
 • Selvityksen tulosten analysointi
 • Selvityksen tulosten julkistaminen

Toimintatapojen mallinnus ja pedagoginen kehittäminen

 • Tarvekartoitus hanketoimijoiden kanssa
 • Lähestymistavan määrittely
 • Koulutusten suunnittelu ja toteutus
 • Pedagogisen kehitystyön jatkaminen koulutusohjelmissa
 • Pedagogisten tulosten raportointi ja sen suunnittelu
 • Virtuaalikokonaisuuden työstäminen
 • Pedagogisten tulosten raportointi ja julkistaminen
 • Virtuaalikokonaisuuden työstäminen

Työelämäyhteistyö ja työssäperehdyttäjät

 • Verkoston toimintatavoista sopiminen
 • Toimintakonseptin määrittely
 • Toimintakonseptin yhteiskehittely ja täsmennys
 • Ensimmäisten opintokokonaisuuksien suunnittelu ja toteutus
 • Konsepti ja toimintaohjeistus
 • Osallistujien valinta aloittaville jaksoille

  Toimintasuunnitelmat korissa 4
 • Toimintakonseptin yhteiskehittely ja täsmennys
 • Konseptin ja toimintahjeistuksen tarvittava täsmennys
 • Opintokokonaisuuksien toteutus
 • Tulosten julkistamisen valmistelu
 • Konseptin ja toimintaohjeistuksen tarvittava täsmennys
 • Opintokokonaisuuksien toteutus
 • Tulosten julkistaminen

Valmennus AMK-opintoihin

 • Toimintatavoitteista sopiminen
 • Toimintakonseptin määrittely
 • Konsepti ja toimintaohjeistus
 • Ensimmäisten opintokokonaisuuksien luonnostelu
 • Kehitystyön aloitus koulutusohjelmissa
 • Toimintakonseptin jatkokehittely
 • Konseptin ja toimintaohjeistuksen täsmennys
 • Kehitystyö koulutusohjelmissa
 • Tulosten julkistamisen valmistelu
 • Kummiyritysverkoston rakentantamista
 • Konseptin ja toiminta-ohjeistuksen täsmennys
 • Opintokokonaisuuksien mahdollinen pilotointi
 • Tulosten julkistaminen

Tiedottaminen, valtavirtaistaminen, juurruttaminen

 • Tiedotussunnitelman, hanke-esitteen ja valtavirtaistamissuunnitelman laatiminen
 • Hankkeesta tiedottaminen emo-organisaatioissa
 • Verkkosivujen avaaminen, sposti-lista ja tiedotussyötteet
 • Hankkeesta tiedottaminen pilottiverkostoille
 • Ohjaustilaisuudet järjestelmistä, toiminnasta ja toimintatavoista, 2 kpl
 • Opintomahdollisuuksista tiedotus
 • Työpajat kumpp.organisaatioissa
 • Verkostotilaisuudet, 4 kpl
 • Sivujen ylläpito, tiedotteet
 • Valtavirtaistamismateriaalien ja -keinojen työstäminen

  Toimintasuunnitelma syksy 2009
 • Ohjaus- ja neuvontatilaisuudet ja opintomahdollisuustiedotteet
 • Työpajat kumpp.organisaatioissa
 • Verkostotilaisuudet, 4 kpl
 • Sivujen ylläpito, tiedotteiden laatiminen
 • Valtavirtaistamismateriaalien ja -keinojen työstäminen
 • Lopputiedotuksen suunnittelu, julkaisujen tekeminen - sähköinen ja printti
 • Saavutettujen tulosten ja käytäntöjen julkaisutapahtuma
 • Loppuraportoinnin toteuttaminen

Arviointi

 • Palautekeruujärjestelmän suunnittelu
 • Avoimen palautejärjestelmän rakentaminen
 • Verkkokyselyt konsepteista
 • Palautekysely opintojaksoilla
 • Hankkeen itsearviointi
 • Itsearviointi- ja suunnittelu (Tallinna)
 • Verkkokyselyt konsepteista
 • Palautekysely opintojaksoilla
 • Hankkeen itsearviointi
 • Itsearviointi- ja suunnitteluvetäytymiset (Tallinna)
 • Verkkokyselyt konsepteista
 • Palautekysely opintojaksoilla
 • Itsearviointi- ja suunnitteluvetäytyminen (Tallinna)
 • Hankkeen itsearviointi
 • Loppuevaluointi

TYÖKORI

2008

2009

2010

2011

 
You must log in to comment.