Child pages
  • Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen korkeakouluissa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Unknown macro: {bookmark}

Julkais esittelee hyviä aiemmin opitun tunnustamisen kansallisia ja kansainvälisiä hyväksilukemisen käytäntöjä sekä suositukset yhteisiksi periaatteiksi ja tunnustamisprosessiksi aiemmin suoritettujen opintojen ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseksi korkeakouluissa. (OPM - Työryhmä muistioita ja selvityksiä 4/2007)

You must log in to comment.