Child pages
 • 9.4.2009 - Tapaaminen tekniikan klusterijohtajien kanssa
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Osallistujat: Jukka Nivala, Risto Salminen, Seija Ristimäki, Kati Isoaho (HERA1), Matti ja Päivi

VOIMAAn esityksiä yhteistyölle

 • Kuullaan mielellään ehdotuksia työyhteisökumppaneiksi
 • Voidaan tulla kertomaan klusteritiimeihin VOIMAAsta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista
 • Osallistuminen kehittämistyöhön: mitä maahanmuuuttajille suunnattu valmentava koulutus voisi olla?
  • Muutamia kehittämistiimien suunnittelemia malleja voitaisiin pilotoida

Resurssointi

 • Vuoden loppuun suunnittelutyö opettajien ja muun hlöstön toimesta kehittämistiimeissä (Hämeen AOKKin tuella)
  • Puolet VOIMAAsta ja puolet klustereista
 • Kehittämistyö kehittää myös henkilöstön osaamista (sosiaalisen median hyödyntäminen ja erilaiset virikeluennot monikulttuurisuuteen tms. aiheisiin)
 • Mahdollisuus pilotoida kehitettyjä kokonaisuuksia

Tekniikan klusterien kiinnostus

Kiinnostusta on, aikataulu on tiukka

VOIMAA laatii kirjallisen esityksen kehittämistyön organisoinnista ja etenemisestä

 • miten kehittämisprosessi etenee, mikä on aiottu prosessi (kehittämistiimientyön vaiheistus, mahdollisen pilotoinnin ajoitus)
 • keitä halutaan mukaan kehittämistyöhön
 • esitys toimitetaan to 16.4. klo 12 klusterijohtajille

Muut Metropoliassa toimivat hankkeet

HERA Competence, VOIMAA ja Liittyvä voima toimivat osin saman tematiikan parissa, mutta eri painotuksilla

VOIMAAlla pedagoginen agenda - sosiaalisen median hyödyntäminen

HERA-C saa toukokuussa tiedon rahoituspäätöksestä

 
You must log in to comment.