Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luovuus syttyy
Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurin ja luovan alan klusterin tutkimus- ja kehittämishankkeiden foorumi.
Luovuusperustaisen osaamisen mahdollisuudet vastata tulevaisuuden yhteiskunnallisiin haasteisiin.


Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus
Kirja tulee tänne verkkoversiona

Kirjan tilauslista täällä


Nasima Razmyar
Vuoden pakolaisnaisen puhe taltioidaan.


(star) (star) (star) Liveblogit
Työpajoista liveblogia täällä
YMMÄRTÄÄX SE MITÄÄN? (Olli-Pekka Kursi)
YMMÄRTÄÄKS SE MITÄÄN? (Iida Ylinen)
KOULUTUS – TIE ONNEEN? (Veli-Matti Viskari)LUOVUUS SYTTYY YHTEISÖISSÄ – VAI SYTTYYKÖ?

OHJELMA 21.9.2010

8.30 Aamukahvi auditorion aulassa

9.00-9.15 Tervetuloa: Johtaja Tuire Ranta-Meyer, Metropolia, Kulttuuri ja luova ala

9.15-9.45 Tulevaisuuden työelämän haasteet: Professori Juha Siltala, Helsingin yliopisto

9.45-10.15 Hyvinvointia ja terveyttä taiteen ja kulttuurin keinoin: Johtaja Pirjo Marjamäki, SOCCA pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus

10.30-11.00 Kuinka hyvinvointipalveluinnovaatiot syntyvät?: Toimitusjohtaja Olli Nuuttila, Active Life Village

11.00-11.20 Muotoilun monet mahdollisuudet: Elinkeinojohtaja Eero Holstila, Helsingin kaupunki

11.30-12.00 Paneelikeskustelu. Mitkä ovat luovien alojen ja muiden toimialojen käytännön yhteistyömahdollisuudet?
Alustuspuheenvuoro: Yritysasiamies Anu Mänttäri, Helsingin kaupunki

12.00-12.15 Maahanmuuttajat ja ammatillisen osaamisen moninaisuus -kirjan julkistaminen

Alkuun näemme viiden minuutin mittaisen reportaasivideon Putkimies Badara , joka johdattelee kirjan ja VOIMAA-hankkeen tematiikkaan.

Kirjan kirjoittajia, keskustelijoita ja kommentoijia ovat Tuire Ranta-Meyer, Anna Kulicka-Soisalon-Soininen, Jukka Laaksonen, Annakaisa Sukura, Juliana Elo, Lasse Keso, Taku Kaskela, Anja Rouhuvirta, Victor Belousov, Lena Vu-Lilja, Erikka Jussila, Kirsi Myllyniemi, Jaakko Timonen, Sari Hantula, Michael Hutchinson-Reis ja Riitta Larna. Kirjan on toimittanut Matti Rantala. Kirjan toimituskunnassa, kuvatoimituksessa, taitossa, valokuvaajina ovat toimineet Tuomas Aatola, Tuuli Heikka, Pasi Kaarto, Milla Laasonen, Tuire Ranta-Meyer, Mika Seppälä, Heidi Söderholm, Anna-Maria Vilkuna, Inka Hell, Silja Karesto, Jussi Linkola ja Tiina Madisson.

Lounaalle saattelee Juliana Elon Ennakkoluulo -animaatio.

12.15-13.00 Lounas

VOIMAA-hankkeen iltapäivässä: Maahanmuuttajat, työelämä ja ammattikorkeakoulu

13-13:45 Ihmisiähän me kaikki olemme. Nasima Razmyar, Vuoden pakolaisnainen.

13:45-15:30 VOIMAA-hankkeen työpajat

YMMÄRTÄÄKS SE MITÄÄN? Perehdyttäjät ja
työyhteisöt moninaisuuden muutoksessa.
Kielitaidon puutteella selitetään usein ongelmia
työpaikoilla. Onko aina kyse tulijan heikosta
suomen kielestä, vai jostain muusta? Miten
rekrytoija, perehdyttäjä ja koko työyhteisö
voivat edistää kaiken osaamisen käyttöönottoa
ja yhteistyön sujumista?

KOULUTUS – TIE ONNEEN? Miten tukea
maahanmuuttajia ylittämään
korkeakouluopintoihin pääsyn kynnys? Onko
ratkaisu tehokkaassa valmennuksessa?
Maahanmuuttajia tukevan valmennuksen
tuleminen osaksi korkeakoulujen arkipäivää
asettaa haasteita opetushenkilöstön osaamiselle
ja koko oppimisyhteisölle.

Molemmista työpajoista julkaistaan wikissä liveraporttia blogin muodossa ja lisäksi twiittaillaan mahdollisuuksien mukaan! Bloggaa/twiittaajiksi on rekrytoitu opiskelijat Veli-Matti, Olli-Pekka ja Iida.

VOIMAA-hankkeen iltapäiväosiota käydään myös valokuvaamassa Tiina Madissonin toimesta ja opiskelijaryhmä Jana, Elena, Mikko ja Taina tekee aiheesta uutisjutun.

Muiden hankkeiden iltapäivän työpajat:
1. Kurkistetaan yhdessä tapahtumatuotannon tulevaisuuteen! - Tuottaja 2020 --hanke
2. Medioksen parhaat palat - oma digitarina uusilla osallistavan median välineillä - Medios --hanke
3. Draamaa ja teatteria kaupunkiyhteisössä - Kansalaisnavigointia metropolissa --hanke
4. Soivia kohtaamisia – johdatus soveltavan musiikkikasvatuksen työtapoihin - Kulttuurisilta-hanke

15.30-16.00 Mitä foorumistamme jää käteen? Yliopettaja Marja Louhija, Metropolia 

 

You must log in to comment.