Blog from May, 2011


Samalle viivalle on selvitys metropolialueen työnantajien halukkuudesta ja tarpeesta kouluttaa maahanmuuttajataustaisia työntekijöitään asiantuntija-, esimies- ja työnjohtotehtäviin.

Anja Rouhuvirran laatiman selvityksen näkökulma maahanmuuttajien urakehitykseen on työnantajalähtöinen. Selvityksen nimi liittyy monen vastaajan mainintaan kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta koulutuksessa - yhden vastaajan sanoin: Maahanmuuttajataustaiset henkilöt ovat yrityksessämme täysin samalla viivalla kuin muutkin. Otsikko viittaa toisaalta kysymykseen, tarvitaanko ehkä joskus myös lisäkoulutusta, jotta muualta tullut henkilö pääsisi samalle viivalle maassa syntyneiden, kasvaneiden ja koulut käyneiden työtovereidensa kanssa. 

Tutustu Antti Pihlajaniemen taittamaan selvitykseen täällä.

VOIMAA-hankkeen tiedottaja/tuottaja Milla Laasonen ja projektikoordinaattori Päivi Keränen ovat kirjoittaneet hankekokemuksiin pohjautuvan artikkelin, joka on julkaistu  Silmät auki sosiaaliseen mediaan -kirjassa. Tietotekniikan liitto ja Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkistavat kirjan, jossa eri alojen asiantuntijat tarkastelevat sosiaalisen median ilmiöitä työn, oppimisen ja olemisen näkökulmista. Kirjan kirjoittajat määrittävät sosiaalisen median verkossa tapahtuvaksi keskusteluksi, tiedonrakenteluksi ja tiedon jakamiseksi, joka vaikuttaa kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin.

Virallinen julkistamistilaisuus pidettiin eduskuntatalolla ke 25.5.2011. Keskustelu teemoista jatkuu julkaisun facebook-ryhmässä (vaatii kirjautumisen facebookiin).

VOIMAA -voimavaroja maahanmuuttajista -hankkeen päätöstapahtuma järjestetään ti 7.6.2011 klo 12:30 - 16:30 Hämeentien toimipisteen auditoriossa. Tule mukaan kuulemaan ja keskustelemaan maahanmuuttajataustaisten ammattikorkeakouluopintoihin valmentavista koulutuksista, monikulttuurisuuden haasteista työyhteisöissä sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä hanketyössä.

Tarkemmat tiedot ja ohjelman löydät osoitteesta:
http://voimaa.metropolia.fi/tapahtumat.html

Ilmoittautumiset 31.5.2011 mennessä
https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/3692/lomake.html

Projektiryhmä kokoontuu tiistaina 17.5. Tikkurilaan käymään läpi ja arvioimaan projektin toimintaa ja tuloksia suhteessa projektisuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arviointiraportti julkaistaan wikissä alkukesästä.

Arviointipäivän ohjelma

VOIMAA-opettajakoordinaattorit Riitta Metsänen, Jussi Linkola ja Elena Wernick sekä opiskelija Lev Leipakka jakavat tänään kokemuksiaan kv-kevätpäivien Maahanmuuttajien tukeminen korkeakouluopinnoissa -työpajassa. Sessiossa pohditaan mm., millaisia erityistarpeita maahanmuuttajataustaisilla opiskelijoilla on mm. suhteessa ulkomailta rekrytoituihin opiskelijoihin ja kuinka korkeakoulu voi tukea heitä opinnoissa ja työllistymisessä.

Vuosittain järjestettävät kv-kevätpäivät kokoaa yhteen korkeakoulujen kansainvälisten asioiden hallinnossa toimivia ja kv-asioista kiinnostuneita. Tänä vuonna Kuopiossa järjestettävän tapahtuman teemana on hyvinvointi.

Työpajan tarkempi kuvaus