Maaliskuussa:

•Juliste on nyt saatavilla, ilmoita LMlle montako tarvitset!
•Syksyn resurssoinnin suunnittelu
•Tiedotus- ja matkabudjetin riittämättömyys todetaan, ja vireille päätetään syksyllä laittaa muutoshakemus

Helmikuussa:

•maksatushakemustalkoot saatettiin päätökseen. Kiitos kaikille!
•maksatushakemus postitettiin 17.2.2010
•ensimmäistä tutkimusosuutta ja sen raporttia työstettiin wikissä.
•Juliste painoon
•Kokous Luovan Suomen kanssa. Yhteinen seminaari pidetään syksyllä!
•Tilaa uutiskirje -funktio lisätään www -sivulle

Tammikuussa:

•Maksatushakemus työn alla
•Ensimmäinen tulevaisuusskenaariopaja 9.2
•Ohjausryhmä18.1 >> esitellään syksyn tutkimustulokset, viestinnän suunnitelmat, sähköisten alustojen kehitys ja talousseuranta.
•Miniflyer meni painoon 14.1, painosmäärä 500 kpl.
•Väli- ja seurantaraportti tehty wikiin. Väliraportti Eura2007ssa. Eura kiinni, heti kun aukee, laitamme muut sinne.
•Maksatushakemuksen liitteitä kirjaillaan
Puheenvuorot tapahtumissa:

13.1.2010 Katri osallistui OPM:n ja TEMin yhteiseen luovien alojen yhteistyön kehittämispäivään ja esitteli noin 30-päiselle luovien alojen hankeihmisille tuottaja2020 hanketta. Mukaan tuli myös hyviä kontakteja, joiden kanssa yhteistyön kaavailua jatketaan.

4.2 Katri piti Metropolian Tulevaisuusklubin tapaamisessa puheenvuoron Tuottaja2020-hankkeesta. Paikalla oli noin 10 metropolialaista tulevaisuusorientoitunutta henkilöä tekniikan, sosiaali- ja terveysalan, kulttuurin ja hallinnon aloilta. Metropoliaan tulevaisuusklubin tehtävänä on funtsia miltä maailma näyttää 3-15-20 vuoden kuluttua. Tavoitteena on tuottaa tietoa Metropolian opetuksen ja toiminnan kehittämiseksi.

12.3.2010 Katri Halonen esitteli hanketta sosiaali- ja terveysalan ihmisille Oppiminen ja pedagogiikka -seminaarissa. Kyseessä on  4AMK (me + HAMK, LAMK, Laurea) kumppanuus hanke hyvien käytänteiden  jakamisen hengessä.

  • No labels
You must log in to comment.