Työolosuhteiden muutokset

Monilla taiteenaloilla sellaiseen apurahahakemukseen, joka profiloidaan vahvasti tuottajan tekemäksi ei tahdota suhtautua suopeasti avustus- ja apurahapäätöksenteossa, jossa taiteilijan nimellä esiintymisellä on edelleen suuri markkina-arvo.

Kirjoittajan nimi ja organisaatio

Pauli Rautiainen
erikoistutkija, Taiteen keskustoimikunta

You must log in to comment.