Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevaisuusverstaat ammattilaisille ja sidosryhmille

Hankkeessa vedetään tulevaisuusverstaita 2010-2011 seuraaville kohderyhmille: Kulttuurituottaja opettajat, opiskelijat, ammattijärjestöjen jäsenille, julkishallinnon edustajille, yritysten tuottajille ym. Nämä verstaat toimivat aineston keräyksenä hankkeen tutkimusprosessissa sekä tulevaisuusajattelun juurruttamisena kulttuurituotannon kentälle.

Täällä kuvailemme lyhytkestoisia ammattilaisille vedettyjä pajoja. Haluamme tarjota ideoita ja inspiraatiota niille, jota suunnittelevat tulevaisuusajatteluun sparraavia työpajoja. 

Osallistu! Anna ideasi meille! Voit myös kommentoida sivun alalaidassa.

1. Tulevaisuusverstas ohjausryhmälle  (LM Hero)

2. Tulevaisuusverstas tutkijaklubille (LM Hero)

3. Luovuus syttyy -T&K seminaari  (LM Hero)

4. Tulevaisuusverstas Pori Jazz for Professionlals -seminaarissa\ (J.Iso-Aho)

5. Tulevaisuusverstas Produforum9.4.2010.docx(L.Björkqvist)

6. Tulevaisuusverstas Kulttuurituotannon asiantuntijoille (Tulevaisuuden tuottaja 3 op, Kutu Yamk)

7. Tulevaisuusverstas 26.1.2011(J. Iso-Aho)

Icon
The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

8. Tulevaisuusverstas

Icon
The license could not be verified: License Certificate has expired! Generate a Free license now.

9-11. Kolme tulevaisuusverstasta tuottajaverkosto Produforumille 15.2, 10.3, 14.4 

Muutamia ideota:

Pajan vetäjän innostamiseksi

Erilaisia teemoja

Erilaisia työskentelytapoja

Sopimuspohja pajassa tuotetun materiaalin siirtämiseksi Tuottaja2020 -hankkeelle
Jaettu kehittämisalusta - osallistu!

  • No labels
You must log in to comment.