Unable to render {include} The included page could not be found.
Tulevaisuuden tuottaja signaalit

Hankkeen osana kerätään huomioita tapahtumatuotannon kentän erilaisista tulevaisuussignaaleista.

Signaaliwikiin

 

 

VIERAILE NETTISIVUILLAMME tuottaja2020.metropolia.fi. Siellä voit lukea julkaisujamme!

Projektin esittely

Tuottaja2020-hankkeen tavoitteena on ennakoida kulttuuritapahtumien tuotannon muutosta ja muutoksen myötä tulevia haasteita tuottajan osaamiseen. Projektissa määritellään tapahtumatuotantoklusteri ja sen toimijat, toteutetaan osaamistarpeiden ennakointi määritellyssä klusterissa sekä selvitetään muutostarpeet kulttuurituottajien koulutuksessa.

Projektilla etsitään vastausta kysymyksiin:

1. Ketkä ovat tapahtumatuotannon klusterin ydintoimijat?

2. Miten ammatissa toimivat tuottajat (Taku ry:n jäsenistö ja skenaariopajoihin osallistuvat ammattilaiset) näkevät oman toimialansa tulevaisuuden?

3. Millaisia haasteita ennakointitieto tuo kulttuurituottajien ammattikorkeakoulutasoiselle koulutukselle (lukuvuosi 2011-2012 käytetään tähän)

Toimintamallissa olennaista on, että tutkimuksen tekee eri toimijatahoja edustava tutkijaklubi. Tarkoituksena on, että ennakointi johtaa koulutuskentän aiempaa selkeämpään profiloitumiseen, tai vähintäänkin tunnistaa mahdollisia profiloitumisen tarpeita ja alueita.

Tuottaja2020 saa tukea Opetushallituksen hallinnoimana Euroopan unionin sosiaalirahastosta ja se alkoi elokuussa 2009. Projekti on Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoima ja se toteutaan yhdessä Kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore:n, Humanistisen ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskolan Novia:n ja Taide - ja kulttuurialan ammattiliitto Taku ry:n kanssa.


Tuottaja 2020 -henkilöt


  • Laura-Maija Hero projektikoordinaattori, tiedottaja (etunimi.sukunimi@metropolia.fi)
  • Katri Halonen tutkimusjohtaja, projektipäällikkö (etunimi.sukunimi@metropolia.fi) 
  • Ohjausryhmä (ks. Ohjausrymän -linkki)
  • Tutkijaklubi (ks. tutkijaklubi -linkki)                       

   
                    
                
        
 
  • No labels
You must log in to comment.