Child pages
  • Tulevaisuuden tuottaja 3 op Mpolia
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevaisuuden tuottaja 3 op MetropoliaTulevaisuuden kulttuurituottaja -opintokokonaisuus 3-5 op

Tuottaja2020 -hankkeessa tutkimukseen liittyvää aineistoa kerätään skenaariopajoissa, joita tullaan lukuvuoden 2010-2011 aikana vetämään opiskelijoille kaikissa hankkeeseen osallistuvissa AMKeissa. Nämä skenaariopajat vedetään osana Tuottajan tulevaisuus -opintojaksoa. Tälle opintojaksolle Tuottaja2020 tulee tarjoamaan www -sivuillaan valmiit opetussuunnitelmat, toteutussuunnitelmat, opettajan kalvot, teknologiabirefit sekä sparrausta opettajille. Tavoitteena on tuotteistaa opetuspaketteja, joita mikä tahansa muu Kulttuurituottajia kouluttava AMK voi käyttää omien ennakointikurssiensa opetuksessa. Luennot videoidaan ja niitä voi streamata omaan opetukseen, tai voi pitää monimuotokursseja, ja käyttää suoraan Tuottaja2020 opetuspakettia hyödyksi. Noudatamme avoimuuden periaatetta eli jaamme vapaasi kurssit kaikkien halukkaiden käyttöön.Ensimmäinen opettajien sparraussessio pidetään AMK lehtoreille 24.-25.5.2010. Tällä sivulla näitä materiaaleja suunnitellaan yhteistoiminnallisesti tutkijaklubin jäsenten kesken.

Toteutussuunnitelma AMK opintojakso (voit suunnitella oman kurssisi tämä sivuston perusteella)

Toteutussuunnitelma YAMK opintojakso (toteutetaan Humakin ja Metropolian Kutu-yhteistoteutuksessa keväällä 2011)

Opintojakson osat

Introluento + aktivointi (Viitteet, Lähteet ja kalvot)

Signaalinuuskinta (tehtävänannot, toimintasäännöt, tekninen tuki, Linkki signaalialustalle)

Skenaariopajat (opettajalle ajatuksia erilaisista teema-alueista ja työkaluista, pajaraporttialusta)

Käsikirjoitusprosessi

DigiTarina-paja

Aineistojen palautus (uusi sivu, jonne voi palauttaa mp4ia, ja .doceja)

Kehittämisalusta opettajille

  • No labels
You must log in to comment.