Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevaisuuden tuottaja 3 op Metropolia

Tavoittena on herätä huomaamaan, mitä kulttuurituotannon kentällä tällä hetkellä tapahtuu, ja mihin ala on menossa. Opintojaksolla opitaan ennakoivaa toimintatapaa, ja mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamista ja analysoimista. Opintojakson painopiste on luovissa menetelmissä, tarinankerronnassa ja tulevaisuuskuvien muotoilemisessa. Tulevaisuutta rakennetaan aktiivisten valintojen kautta, tarkoitus ei ole tehdä vain visiota, vaan pyrkiä tekemään kehityskulun kuvauksia: millaiset valinnat voisivat johtaa millaiseenkin kulttuurituotannon tulevaisuustilaan?

Lisäksi YAMK: Tavoitteet ja saavutettava osaaminen: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija strategiseen suunnitteluun ennakoinnin menetelmin, ja niiden soveltamiseen kulttuurituottaja-asiantuntijatyössä. Kurssi antaa kulttuurituottajalle valmiuksia järjestää tulevaisuuden ennakointiin keskittyviä pajoja omassa organisaatiossaan, ja virittää näin keskustelua ja ennakoivaa toimintatapaa omassa työssään. 


Toteutussuunnitelma

Aloitusseminaari:

Introluento + aktivointi 6.11.2010 LM Hero

Unknown macro: {add-page}

17.11.10 klo 9.30-12.30 - Hämeentie 153 b, ay4101FinPron Tulevaisuuden ilmiöt

 Niko Herlin/ FinPro

Unknown macro: {add-page}

17.11.2010 Minä 2020 -harjoitus, Tulevaisuuden tuottaja 3 op -opintojaksolla

Unknown macro: {add-page}

15.12.2010 TARINAPAJA Tulevaisuuden tuottaja 3 op -opintojaksolla

Signaalinuuskinta joulukuu 2010 ja

Unknown macro: {add-page}

signaalien analyysi 15.1.2011

DigiTarina-paja

 Yrityspajat (aineisto löytyy Moodlesta, koska on osin luottamuksellista.)

Unknown macro: {add-page}

Ryhmähaastattelu: Mikä innosti?

  • No labels
You must log in to comment.