Child pages
  • Toteutussuunnitelma YAMK opintojakso
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minkälainen kulttuurituottajan tulevaisuus voi olla? Minkälaisia tapahtumat ovat tulevaisuudessa? Mitä tuottajan täytyy osata?

Tulevaisuuden kulttuurituottaja (3 op) VAO/ YAMK

Laajuus:  3.0 op 

Tavoitteet ja saavutettava osaaminen: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija strategiseen suunnitteluun ennakoinnin menetelmin, ja niiden soveltamiseen kulttuurituottaja-asiantuntijatyössä. Kurssi antaa kulttuurituottajalle valmiuksia järjestää tulevaisuuden ennakointiin keskittyviä pajoja omassa organisaatiossaan, ja virittää näin keskustelua ja ennakoivaa toimintatapaa omassa työssään.

Tavoitteena on herätä huomaamaan, mitä kulttuurituotannon kentällä tällä hetkellä tapahtuu, ja mihin ala on menossa. Opintojaksolla opitaan ennakoivaa toimintatapaa, ja mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamista ja analysoimista. Opintojakson painopiste on luovissa menetelmissä, tarinankerronnassa ja tulevaisuuskuvien muotoilemisessa.

Tulevaisuutta rakennetaan aktiivisten valintojen kautta, tarkoitus ei ole tehdä vain visiota, vaan pyrkiä tekemään kehityskulun kuvauksia: millaiset valinnat voisivat johtaa millaiseenkin kulttuurituotannon tulevaisuustilaan?

Sisältö:  Lähiopetus: Luennot, skenaariopaja ja Digitarina -työpaja

Etäopinnot: Pääsylippuessee, Signaalien keräys, Digitarinan aineiston keräys

Arviointi: 0-5

Vastuuopettaja:  Laura-Maija Hero

Pääsylippuessee:

LUE:

Mika Mannermaa: Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus, Wsoy 2004

Halonen, Katri (2005) Visioita ja valintoja. Tapahtumatuotannon tulevaisuus helsinkiläisten tuottajien arvioimana. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön julkaisuja 10/2005. Imuroitavissa pdf-versiona www.cupore.fi ja

Halonen, Katri (2010) Kurkista tapahtumatuotannon tulevaisuuteen! Taku 1/2010, Helsinki, 16-17

Kirjoita 2-4 sivuinen essee. Tuo essee printattuna mukanasi ensimmäiselle luennolle (=pääsylippu) ja palauta se tänne Moodleen.

____________________________________________________________________

Toteutussuunnitelma:

Tämä kurssi on tarkoitettu Kulttuurituotannon (YAMK ja AMK) opiskelijoille vapaa valintaiseksi opintojaksoksi (VAO).

Lähiopetus (30 h):

3.11.11 klo 9.30-12.30 Luento (3 h): Tulevaisuus ja ennakointi (Elina Hiltunen/ Tulevaisuuden tutkija ja LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke). Signaalit, skenaariot ja tutkimus. Tehtävän 1 anto ja opintojakson suorittaminen. Pääsylippuessee palautetaan ja siitä keskustellaan.

17.11.11 klo 9.30-12.30 Luento (3h): Kulttuurin tulevaisuuden ennakointi (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke). Menetelmistä, kulttuurialan tulevaisuuden tutkimuksesta. Johadutkseksi aaltomenetelmä: Tapahtumatrendit.

15.12.11 klo 9.30-12.30 Paja (3 h) Tarinapaja (Tapahtuma 2020). Tarinan luominen ryhmässä. Mikä on DigiTarina? DigiTarinapajaan orientoituminen ja aineistonkeräys. Työpaikalla tapahtuvan ryhmätyötehtävän brief. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)

15.1.11 la klo 9.30 -14.30 Paja (5h): Signaalien käsittely ja luokittelu, analyysi eli tehtävän 1 käsittely. Tarinapaja (Tapahtuma 2020) ja tarinan esittely. Esittele työpaikalla pitämäsi pajan tarinat. Aineiston keräyksen brief. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)

21.1.11 la klo 9.30 - 17.30 (8 h) Tuottajan osaamistarpeet 2020. Parityö/ yksilötyö. Opetellaan MovieMakeria. Käsikirjoitus ja visuaalisen materiaalin koostaminen. Storyboard tehdään ja spiikki äänitetään. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)

22.1.11 su klo 9.30 - 17.30 (8 h) Digitarinan työstäminen MovieMakerilla. Katselmointi, arvointi ja keskustelu. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)

ETÄTEHTÄVÄT

1. Pääsylippuessee.

2. Signaalitehtävä:

Signaalien keräys

Tehtävässä on tarkoituksena herkistää tuntosarvia siten, että tunnistat ympärillä vellovasta signaalien tulvasta oman työsi tulevaisuuden kannalta tärkeitä signaaleja. Tulevaisuussignaalilla tarkoitetaan tämän tehtävän puitteissa heikkoa signaalia, tai jo vahvistunutta signaalia. Tärkeää on, että huomaat tavanomaisesta poikkeavia käyttäytymistapoja tai asioita, jotka saattavat kertoa jotakin tulevaisuuden kulttuurikuluttajista. Keskity siis tulevaisuuden kulttuurikuluttajan toiveiden, halujen, unelmien ja viimekädessä käyttäytymisen ennakointiin tulevaisuussignaalien avulla. Tarkemmin signaaleista, lue ( http://future.vuodatus.net/blog/346176 .

Signaaleja löytyy joka paikasta. Keskity tarkkailemaan asioita, jotka ovat jollakin tavalla yllättäviä tai itsellesi uusia. Mikäli tuntuu hankalalta päästä alkuun, kurkkaa tulevaisuustutkija Elina Hiltusen ( http://www.future.vuodatus.net/page/lahteita ). Siinä Hiltunen myös opastaa signaalien äärelle: Heikot signaalit ovat kuitenkin tyypillisesti pieniä yksittäisiä erikoisia tapahtumia, pikku lehtijuttuja, rivien välissä mainittuja pohdintoja, muutoksia totutuissa toimintatavoissa ja vaikka huhuja.

1. Perehdy seuraavaan esitykseen:

Finpron Luovan alan trendit osoitteessa: http://www.finpro.fi/fi-FI/Business/Foresight/Trendpulse.htm (linkki julkaisuun oikealla ”Katso myös” --palstan alla, keskity etenkin vasemman reunan tekstilaatikoihin)

2. Kerää 5 signaalia Tuottaja2020 signaalialustalle tuottaja2020.metropolia.fi omalla nimelläsi. Varaudu esittelemään niitä. Lisäksi kollegasi ovat tuottaneet sinne erilaisia signaaleja. Lue niitä. Tutkailun päämääränä on hyödyntää sekä omaa että muiden signaalien keruuta ja rakentaa mahdollinen kuva tulevaisuudesta sekä ne askelet, joita ottamalla kyseinen tulevaisuus – tai ainakin jotain osioita siitä - voisi toteutua.

Palautus xx mennessä tuottaja2020.metropolia.fi >>> Signaalien keräys

Pääsylippuessee: palauta tänne ensimmäiseen luentoon mennessä!    

Suoritus:

Lähiopetus (80% läsnäolo pakollinen): luennot, pajat

Pääsylippuessee palautettu

Tehtävä 1: Signaalit kerätty ja palautettu tuottaja2020.metropolia.fi/signaalit omalla nimellä

Tarinapaja: Ryhmätyön tuloksena syntynyt tarina palautettu moodleen

Tarinapaja työpaikalla/  tarina palautettu moodleen

Tuottajan osaamistarpeet: Käsikirjoitus palautettu moodleen

Digitarina palautettu moodleen 

Lähteet:

Mika Mannermaa: Heikoista signaaleista vahva tulevaisuus, Wsoy 2004

Elina Hiltunen, Signaaleista http://www.future.vuodatus.net/

Finpron Luovan alan trendit  http://www.finpro.fi/fi-FI/Business/Foresight/Trendpulse.htm

Kulttuuri - tulevaisuuden voima; Taustaselvitys kulttuurin tulevaisuus -selontekoa varten. Opetusministeriön julkaisuja 2009:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Kulttuuri_-_tulevaisuuden_voima_Taustaselvitys_kulttuurin_tulevaisuus_-selontekoa_varten.html

Kulttuuri - tulevaisuuden voima. Toimikunnan ehdotus selonteoksi kulttuurin tulevaisuudesta. Opetusministeriön julkaisuja 2010:

http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Kulttuuri_-_tulevaisuuden_voima_Toimikunnan_ehdotus_selonteoksi_kulttuurin_tulevaisuudesta.html

Tuottaja2020 - Tapahtuma kulttuurin solmukohtana. Tuottaja 2020 -hankkeen julkaisuja 2010:

tuottaja2020.metropolia.fi/julkaisut

  • No labels
You must log in to comment.