Child pages
  • Toteutussuunnitelma AMK opintojakso
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Minkälainen kulttuurituottajan tulevaisuus voi olla? Minkälaisia tapahtumat ovat tulevaisuudessa? Mitä tuottajan täytyy osata?

Tulevaisuuden kulttuurituottaja (3 op) VAO

Laajuus:

3.0 op

Tavoitteet ja saavutettava osaaminen:

Tavoittena on herätä huomaamaan, mitä kulttuurituotannon kentällä tällä hetkellä tapahtuu, ja mihin ala on menossa. Opintojaksolla opitaan ennakoivaa toimintatapaa, ja mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamista ja analysoimista. Opintojakson painopiste on luovissa menetelmissä, tarinankerronnassa ja tulevaisuuskuvien muotoilemisessa.
Tulevaisuutta rakennetaan aktiivisten valintojen kautta, tarkoitus ei ole tehdä vain visiota, vaan pyrkiä tekemään kehityskulun kuvauksia: millaiset valinnat voisivat johtaa millaiseenkin kulttuurituotannon tulevaisuustilaan?
Lisäksi YAMK:
Tavoitteet ja saavutettava osaaminen: Tavoitteena on perehdyttää opiskelija strategiseen suunnitteluun ennakoinnin menetelmin, ja niiden soveltamiseen kulttuurituottaja-asiantuntijatyössä. Kurssi antaa kulttuurituottajalle valmiuksia järjestää tulevaisuuden ennakointiin keskittyviä pajoja omassa organisaatiossaan, ja virittää näin keskustelua ja ennakoivaa toimintatapaa omassa työssään.

Sisältö:

Lähiopetus: Luennot, skenaariopaja ja Digitarina -työpaja
Etäopinnot: Signaalien keräys, Digitarinan aineiston keräys

Arviointi: Vastuuopettaja:

0-5
Laura-Maija Hero/ Tuottaja2020HALUATKO VALMISTAUTUA ENNAKKOON? HYVÄÄ LUETTAVAA SITÄ VARTEN OVAT AO: PDFt!

 

 

1

Lähiopetus

la 6.11.10 klo 9.30-12.30 - Hämeentie 153 b, ay4101. Luento (3 h): Tulevaisuus ja ennakointi (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke). Signaalit, skenaariot ja tutkimus. Tuottajan tulevaisuus -prosessi. Signaalitehtävän anto.
ke 17.11.10 klo 9.30-12.30 - Hämeentie 153 b, ay4101. Luento (2h + 1 h muuta): Uusimmat ilmiöt ja tulevaisuusnäkymät. (Niko Herlin/ FinPro). Kuinka tästä eteenpäin? YAMKilaisten yrityspajojen brief.
ke 15.12.10 klo 9.30-12.30 - Hämeentie 153 b, ay4101. Paja (3 h) Tarinapaja (Kulttuurinkuluttaja 2020 - Tapahtuma 2020). Tarinan luominen ryhmässä. DigiTarinapajaan orientoituminen ja aineistonkeräys. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)
la 15.1.11 la klo 9.30 -14.30 - Hämeentie 153 b, ay4101. Paja (5h): Signaalitehtävän käsittely. Tarinapaja (Kulttuurinkuluttaja2020 - Tapahtuma 2020) ja tarinan esittely. Aineiston keräyksen brief. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)
la 22.1.11 la klo 9.30 - 17.30 (8 h) - Hämeentie 161, H146. Tuottajan osaamistarpeet 2020. Parityö/ yksilötyö. Opetellaan MovieMakeria. Käsikirjoitus ja visuaalisen materiaalin koostaminen. Storyboard tehdään ja spiikki äänitetään. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)
su 23.1.11 su klo 9.30 - 17.30 (8 h) - Hämeentie 161, H146. Digitarinan työstäminen MovieMakerilla. Katselmointi, arvointi ja keskustelu. (LM Hero/ Tuottaja2020 -hanke)

  • No labels
You must log in to comment.