Child pages
  • Takuverstas 9.4.11
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tulevaisuusverstas TAKU ry:n jäsenille 9.4.2011 Hämeenlinnassa

Katri Halonen ja LM Hero pitivät tulevaisuuverstaan 27:lle TAKU ry:n vuosikokouksessa Hämeenlinnassa 9.4.2011 klo 9:30 - 11:00 Hotelli Emilian tiloissa. Verstasosuus äänitettiin ja aineitoa (keskustelu ja tulokset) käytetään hankkeen tutkimustyöhön.

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden osallistujat

Katri Halosen alustus - kalvosarja ja pajan tehtävän anto

Verstasmenetelmät:

1. World Café. 

Word café -menetelmässä osallistujat jaetaan pöytäryhmiin. Jokaisessa pöydässä on oma teemansa, josta keskustelua käydään. Jokaisessa pöydässä on emäntä, joka vauhdittaa keskustelua ja tekee muistiinpanoja sekä yhteenvedon. Muistiinpanovälineenä voidaan käyttää pöytäliinaa, johon kaikki osallistuvat ja pöydän emäntä kirjoittavat ylös ajatuksiaan. Ajan päätyttyä vaihdetaan seuraavaan teemapöytään. Pöydän emäntä jää paikalleen, muuta pöytäseurueen jäsenet toimivat tiedon siirtäjinä seuraavaan pöytään. Pöytäryhmiä vaihdetaan muutamaan kerran. Tavoitteena on, että ajatuksia voidaan reflektoida vuorovaikutuksessa ja niitä voidaan edelleen kehittää. Pöytien emännät huolehtivat siitä, että uusi ryhmä tietää mihin edellinen ryhmä keskustelussaan jäi. Näin keskustelun teema voi jatkuvasti kehittyä eteenpäin.

2. Totuuden torvi

 


 

Tuotokset:

Havainnot:
  • No labels
You must log in to comment.