Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Signaalinuuskinta

Tehtävässä on tarkoituksena herkistää tuntosarvia siten, että tunnistat ympärillä vellovasta signaalien tulvasta oman työsi tulevaisuuden kannalta tärkeitä signaaleja. Tulevaisuussignaalilla tarkoitetaan tämän tehtävän puitteissa heikkoa signaalia, tai jo vahvistunutta signaalia. Tärkeää on, että huomaat tavanomaisesta poikkeavia käyttäytymistapoja tai asioita, jotka saattavat kertoa jotakin tulevaisuuden kulttuurikuluttajista. Keskity siis tulevaisuuden kulttuurikuluttajan toiveiden, halujen, unelmien ja viimekädessä käyttäytymisen ennakointiin tulevaisuussignaalien avulla. Tarkemmin signaaleista, lue ( http://future.vuodatus.net/blog/346176) .

Signaaleja löytyy joka paikasta. Keskity tarkkailemaan asioita, jotka ovat jollakin tavalla yllättäviä tai itsellesi uusia. Mikäli tuntuu hankalalta päästä alkuun, kurkkaa tulevaisuustutkija Elina Hiltusen ( http://www.future.vuodatus.net/page/lahteita ). Siinä Hiltunen myös opastaa signaalien äärelle: Heikot signaalit ovat kuitenkin tyypillisesti pieniä yksittäisiä erikoisia tapahtumia, pikku lehtijuttuja, rivien välissä mainittuja pohdintoja, muutoksia totutuissa toimintatavoissa ja vaikka huhuja.

1. Perehdy seuraavaan esitykseen:

Finpron Luovan alan trendit osoitteessa:

http://www.cupore.fi/documents/Trend_Pulse_for_Creative_Industries.pdf
2. Kerää 5 signaalia Tuottaja2020 signaalialustalle tuottaja2020.metropolia.fi. Varaudu esittelemään niitä eli ota ne mukaasi lähipäiville paperilla. Lisäksi kollegasi ovat tuottaneet sinne erilaisia signaaleja. Lue niitä. Valitse yksi tai muutama ilmiö Trend Pulse esityksestä ja keskity tulevaisuuden kulttuurikuluttajan (esim. oman yleisösi edustajan tai työpaikkasi asiakkaan) toiveiden, halujen, unelmien ja viimekädessä käyttäytymisen ennakointiin tulevaisuussignaalien avulla.Tutkailun päämääränä on hyödyntää sekä omaa että muiden signaalien keruuta ja rakentaa mahdollinen kuva tulevaisuudesta sekä ne askelet, joita ottamalla kyseinen tulevaisuus – tai ainakin jotain osioita siitä - voisi toteutua.

•Palautus 5.1.2011 mennessä tuottaja2020.metropolia.fi >>> Signaalien keräys.

3. YAMK: Asiakkaani2020. Koosta lisäksi signaaleistasi word dokumentti ja kirjaa siihen tulkitsemasi mahdollinen tulevaisuuskuva asiakkaastasi kulttuurinkuluttajasta 2020. Tämä toimii alustuksena pohjana yrityspajassasi.

  • No labels
You must log in to comment.