Seurantalomake, (EURA) täyttöohje:

5.6. Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet
"Tässä ilmoitetaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat olleet mukana tiedotus-, esittely- tai muissa tilapäisluontoisissa projektiin liittyvissä tapahtumissa, esim. messuilla. Näitä henkilöitä ei tarvitse pystyä nimeämään. Jos projekti osallistuu esim. jotakin laajempaa aihepiiriä käsitteleville messuille tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, tulee tässä ilmoittaa vain ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet projektia esittelevään toimintaan eikä kaikkia messuille osallistuneita henkilöitä.

Seurantalomakkeella ilmoitetaan vain ne henkilöt, jotka ovat läsnä tilaisuudessa. Mikäli henkilö osallistuu tilaisuuteen internetin tai muun etäyhteyden välityksellä, nämä tiedot voidaan ilmoittaa väliraportti- ja loppuraporttilomakkeilla."

Seurantaraportti 2 / 2010

Tapaamiset

Tuottaja2020 hankkeessa on tavattu seuraavia hankkeen kohderyhmän edustajia ja he ovat osallistuneet projektia esittelevään toimintaan:

Messut

Infotilaisuudet

5. HENKILÖITÄ KUVAAVAT TIEDOT

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 5.1 Lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneet https://wiki.metropolia.fi/# | | 0 | 0 | 0 |

5.5.1 Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytetty aika (päivinä)

 

0

0

0

5.2 Tiedotustilaisuuksiin osallistuneethttps://wiki.metropolia.fi/#

 

0

0

0

6. ORGANISAATIOITA KUVAAVAT TIEDOT

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 6.1 Projektiin mukaan tulleet yritykset yhteensä | 45 | 0 | 0 | 0 |

Yritysten lukumäärä, joissa on henkilöstöä

 

 

 

 

6.1.1 alle 5 henkilöä

40

0

0

0

6.1.2 5-9 henkilöä

5

0

0

0

6.1.3 10-19 henkilöä

0

0

0

0

6.1.4 20-49 henkilöä

0

0

0

0

6.1.5 50-99 henkilöä

0

0

0

0

6.1.6 100-249 henkilöä

0

0

0

0

6.1.7 250-499 henkilöä

0

0

0

0

6.1.8 500 henkilöä tai yli

0

0

0

0

6.2 Projektiin mukaan tulleet muut organisaatiothttps://wiki.metropolia.fi/#

60

0

0

0

7. TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 7.1 Uusien työpaikkojen määrä | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.1.1 Uusiin työpaikkoihin työllistyneiden naisten määrä

0

0

0

0

7.2 Uusien yritysten määrä

0

0

0

0

7.2.1 Uusista yrityksistä naisten perustamia

0

0

0

0

8. LISÄTIETOJA JA ALLEKIRJOITUShttps://wiki.metropolia.fi/#

Päiväys ja allekirjoitus

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

TAUSTALOMAKKEEThttps://wiki.metropolia.fi/#

6.1 Projektiin mukaan tulleet yritykset yhteensä https://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

---- 

7.1 Uusien työpaikkojen määrä https://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

---- 

7.2 Uusien yritysten määrä https://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

  • No labels
You must log in to comment.