Seurantalomake, (EURA) täyttöohje:

5.6. Tiedotustilaisuuksiin osallistuneet
"Tässä ilmoitetaan niiden henkilöiden lukumäärä, jotka ovat olleet mukana tiedotus-, esittely- tai muissa tilapäisluontoisissa projektiin liittyvissä tapahtumissa, esim. messuilla. Näitä henkilöitä ei tarvitse pystyä nimeämään. Jos projekti osallistuu esim. jotakin laajempaa aihepiiriä käsitteleville messuille tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, tulee tässä ilmoittaa vain ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet projektia esittelevään toimintaan eikä kaikkia messuille osallistuneita henkilöitä.

Seurantalomakkeella ilmoitetaan vain ne henkilöt, jotka ovat läsnä tilaisuudessa. Mikäli henkilö osallistuu tilaisuuteen internetin tai muun etäyhteyden välityksellä, nämä tiedot voidaan ilmoittaa väliraportti- ja loppuraporttilomakkeilla."

Seurantaraportti 1 / 2009 tiedot

Tapaamiset

Tuottaja2020 hankkeessa on tavattu seuraavia hankkeen kohderyhmän edustajia ja he ovat osallistuneet projektia esittelevään toimintaan:

Lehtori Ilkka Lehtola, Saimaan ammattikorkeakoulu, Matkailun yksikkö, 26.11.2009

Imatran kaupungin sivistystoimenjohtaja/Imatra Big Band Festival ry:n hallituksen pj. Jussi Virsunen 9.11.2009

Pääsihteeri Matti Nieminen, Kaakkois-Suomen taidetoimikunta, 7.10.2009
Ohjelmajohtaja Jyrki Heiskanen, Kaustinen Folk Music Festival 4.11.2009.

Ohjelmajohtaja Juha Huuskonen, Pikseliähky

Oopperajohtaja Jan Hultin, Savonlinnan Oopperajuhlat

Markkinointipäällikkö Ritva Väänänen, Live Nation

Tuottaja Kai Artes, Maailma kylässä festivaali

Tuottaja Anki Hellberg, projektipäällikkö Produforum

Koulutuspäällikkö, Leena Björkqvist, Yrkeshögskolan Novia

Koulutusjohtaja Katri Kaalikoski, Humanistinen ammattikorkeakoulu

T&K päällikkö Timo Parkkola, Humanistinen ammattikorkeakoulu

Koulutusjohtaja Taru Särkkä, Mikkelin ammattikorkeakoulu

Tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, Kulttuuripoliikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

Puheenjohtaja Susanna Tommila, Taide ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Toiminnanjohtaja Kirsi Herala, Taide ja kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry

Kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetusministeriön taideyksikkö

Ylitarkastaja Katri Santtila, Opetusministeriön taideyksikkö

Yliopettaja Kari Salo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Tuottaja Ossi Luoto, Pluto Finland

Koulutuspäällikkö Päivi Tenhunen-Marttala, Kulttuurituotanto Metropolia

Lehtori Pia Strandman, ENCATCin edustaja,

Projektipäällikkö Laura Karhu, Luovan Suomi (edustaja)

  • yritykset
  • yhteisöt
  • Metropolia
  • Humak, Mamk jne

Messut

Infotilaisuudet

T&K- ja työelämäfoorumi 2.10.2009 Metropolian henkilöstölle ja opiskelijoille.

Infotilaisuus Metropoliassa 30.11. Läsnä 8 Kulttuurituotannon lehtoria, yliopettaja ja koulutuspäällikkö.

7.12 Tallinna: Cuporen esitelmä Kulttuuriministeriössä. Tuottaja2020 hanke esiteltiin. Yleisönä Musiikki akatemian opiskelijoita ja opettajia sekä ministeriön virkamiehiä.

5. HENKILÖITÄ KUVAAVAT TIEDOT

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 5.1 Lyhytkestoisissa toimenpiteissä aloittaneethttps://wiki.metropolia.fi/# | | 0 | 0 | 0 |

5.5.1 Lyhytkestoisiin toimenpiteisiin käytetty aika (päivinä)

 

0

0

0

5.2 Tiedotustilaisuuksiin osallistuneethttps://wiki.metropolia.fi/#

 

0

0

0

6. ORGANISAATIOITA KUVAAVAT TIEDOT

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 6.1 Projektiin mukaan tulleet yritykset yhteensä | 45 | 0 | 0 | 0 |

Yritysten lukumäärä, joissa on henkilöstöä

 

 

 

 

6.1.1 alle 5 henkilöä

40

0

0

0

6.1.2 5-9 henkilöä

5

0

0

0

6.1.3 10-19 henkilöä

0

0

0

0

6.1.4 20-49 henkilöä

0

0

0

0

6.1.5 50-99 henkilöä

0

0

0

0

6.1.6 100-249 henkilöä

0

0

0

0

6.1.7 250-499 henkilöä

0

0

0

0

6.1.8 500 henkilöä tai yli

0

0

0

0

6.2 Projektiin mukaan tulleet muut organisaatiothttps://wiki.metropolia.fi/#

60

0

0

0

7. TYÖLLISYYSVAIKUTUKSET

 Tav.Aik.tot.Tot.Proj.yht.| 7.1 Uusien työpaikkojen määrä | 0 | 0 | 0 | 0 |

7.1.1 Uusiin työpaikkoihin työllistyneiden naisten määrä

0

0

0

0

7.2 Uusien yritysten määrä

0

0

0

0

7.2.1 Uusista yrityksistä naisten perustamia

0

0

0

0

8. LISÄTIETOJA JA ALLEKIRJOITUShttps://wiki.metropolia.fi/#

Päiväys ja allekirjoitus

 

________________________________________________

 

 

 

 

 

TAUSTALOMAKKEEThttps://wiki.metropolia.fi/#

6.1 Projektiin mukaan tulleet yritykset yhteensähttps://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

---- 

7.1 Uusien työpaikkojen määrähttps://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

---- 

7.2 Uusien yritysten määrähttps://wiki.metropolia.fi/#

Tämän seurantakauden tiedot

Aiemmin ilmoitetut tiedot

  • No labels
You must log in to comment.