- jokainen tutkijaryhmäläinen on valinnut oman casen klusterianalyysin lähtökohdaksi. Pyrimme hahmottamaan casejen kautta sitä toimijajoukkoa, jonka yhteistyössä tapahtuma tuotetaan.

- klusterianalyysi on pohjustava sykli www-pohjaiselle kyselylle, jokä lähetetään eri toimialojen edustajille ja jonka päämääränä on kartoittaa kyseisen toimialan toimijakunnan visioita tapahtumatuotantokentän tulevaisuudesta. Näitä visioita testataan sitten seuraavassa skylissä takulaisilla tuottajilla

ETENEMINEN. prosessikuvaus tästä.

1. Desk top -työskentelynä case-kuvaus

2. Haastattelu

3. Tiedon kollaus

4. klusterihahmotelma ja seuraavan askelen suunnittelu marraskuussa 2009. 

  • No labels
You must log in to comment.