Tuottaja2020 ohjausryhmän kokous on 15.3 klo 13-15 Connect Prossa.
Läsnä:
Marjo Mäenpää/ Aalto, puheenjohtaja
Anu Haapala/ MAMK
Katri Kaalikoski/ HUMAK
Anki Hellberg/ Novia
Leena Björkqvist/ Novia
Kirsi Herala/ TAKU ry
Katri Halonen/ Metropolia
Laura-Maija Hero/ Metropolia, siht.

Esityslista:
1. Hankkeen tutkimuksen status, tiedon levittämisen suunnitelma
2. Tuottaja2020 projektin muutoshakemuksen hyväksyminen
3. Encatc - status ja Key note Speaker ideointi
4. Syksyn kokousajat

MUISTIO:
Kokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Marjo Mäenpää Petra Tarjanteen ollessa poissa. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailllisesti koolle kusutuksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Katsaus hankkeen tämän hetkiseen tilanteeseen ohry.pdf
Katri Halonen esitteli hankkeen tutkimuksen ja tiedon levityksen statuksen. Keksutelua Pori Jazzin seminaariin osallistumisesta. Tutkijatapaamiseen ? Selvitetään, kuka osallistuu hankkeesta. Majoitus saattaa järjestyä (Marjo).

2. Tuottaja2020 projektin muutoshakemuksen hyväksyminen.Muutoshakemus_Tuottaja2020_BALINT_OK_painot_ok.pdf
Katri Halonen esitteli muutoshakemusluonnoksen. Projektin kokonaissumma pysyy jokseenkin samna. Aki: hyvä satsata julkaisuihin. Anu: tiedonjulkistaminen tärkeää, rahoituksen kohdentaminen siihen on perusteltua, Katri: Matkakulut: miten matkakulut muuttuu? Katri: Alunperin sovittu, että matkat jokainen kumppani maksaa itse. Hankkeen budjetista maksetaan vain tiedon levittämiseen liittyvät matkakustannukset. Marjo: hyvä satsata tiedon levittämiseen, mutta lievä huoli henkilöstökustannusten pienenemisestä. Katri perustelee, että tutkijoilla ei ole mahdollista tehdä niin paljon tunteja kuin oli suunniteltu, mutta silti saadaan aikaiseksi enemmän julkaisuja. Leena&Anki: julkaisuseminaari loppujulkaisusta esitetään pidettäväksi. Tämä on otettu muutoshakemuksessa huomioon (ks. 13 a kohta: 120 hengen seminaariin varattu muutokshakemuksessa kahvituskustannukset). Tämä tullaan järjestämään 2012 vuoden alkupuolella. Hanke loppuu noin huhtikuussa 2012.
Meilitse ovat hyväksyneet Petri Katajarinne/ TAKu ry, Ossi Luoto/ Pluto Finland.
Ohjausryhmä hyväksyi muutoshakemusluonnoksen.

3. Leena B esitteli Encatcin kokouksen suunnitelman: Culture Forecast  päätemana. Sen alla alateemoja. Ehdotukset key note speakeriksi: Asko Ahokas, Alf Rehn, Antti Hautamäki. Lisäksi 2 key notea ja pajoja. Katri Halonen: koulutusyhteistyö Suomessa on ainutlaatuista. Encatcin päämajasta tuli suositus, että olisi hyvä olla suomalainen puhuja. Anu ehdottaa Olli Hietasta (Turun tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta, www.tutu.fi). Marjo: Ollila, Taala hyviä, Markku Sorarauta (luovat yhteisöt, innovaatiotoiminta, innostava puhuja). Kalliita vaihtoehtoja: Saara Taals, Sirkka Heinonen. Katri: Vesa Harmaakorpi (innostava puhuja, Lnta/ Teknillinen korkeakoulu.
Anki: 10.-11.10 advisory menetelmällä, eri pohjoistamaista soveltavan taiteen menetelmiä/ verkostotapaaminen.
Kommentit connect pro palaverimuotoon: Anu: hyvä tapa palaveerata. Olisi hyvä, että kaikkiin palavereihin voisi osaliistua myös Connect Pron välityksellä.

4. Syksyn kokousajat sovitaan sähköpostitse. Laura-Maija laittaa ehdotukset.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

  • No labels
You must log in to comment.