MUISTIO 9.2. Kaapeli

Anna Kanerva, Laura-Maija Hero, Leena Björkqvist, Kai Artes, Ritva Mitchell, Juha Iso-Aho, Pekka Uotila, Katri Halonen (siht.) 

1. Tehtiin tulevaisuus työpaja amk-koulutuksen haasteet 2020

2. sovittiin seuraavasta tapaamisesta 15.3.

Agenda

-         kyselylomake á la Cupore, Kaius & Vapaaehtoistyö

-         syksyn tutkimusraportin viilaaminen 

3. II tutkimussyklin tarkentaminen

Cupoer: koulutussektori

-         elomakekysely

-         workshop purkupaja Luovan suomen puitteissa Kaius: Maailma kylässä operationaalinen verkosto

-         ekologia-näkemys

-         operationaalisen verkoston kehittmäisnäkemykset e-lomakkeella

o   tekniikka

o   tuotantologistiikka Pekka: Savonlinnan oopperajuhlat ja elämyspalvelut

-         ne, jotka ovat symbioottisessa suhteessa

-         ne, jotka tekevät tikettimyynnistä elämyspalvelua: Symbioottinen verkosto

-         haastattelut, 1 sovittu

o   kippari

o   ravintola, pienpanimo

o   majotus

o   S-linnan ammattiopisto

o   matkailupuolen ihminen

o   Kalhama & Piippo -galleristi ja taiteen sisällöllinen klusteroituminen

-         opiskelijat paikallisesti tekee samantyyppistä pohdintaa Juha: Vapaaehtoistyö

-         vapaaehtoistyöstä saatavan vastikkeet ovat nousseet, lähenee halpatyötä

-         vapaaehtoistyön luonne: joudutaan miettimään kustannustöistä: halvempaa palkata yksi ammattilainen kuin kolme vapaaehtoista joille annetaan paita, karonka, ohjaus...

-         e-lomake kysely Finland Festivals jäsenille, jossa kysyttäisi havaointoja vapaaehtoistyön muutoksesta ja vastikkeen muutoksesta, keitä vapaaehtoiset on, minkä ikäisiä, millä motiivilla

-         demokrafiset tekijät: sukupuoli, ikä, maahanmuuttajat, toistuvuus Leena: Tuottajaverkostot case Produforum & Hango teaterträf :tunteiden verkosto

-         produforum ekologisena innovaatioalustana

-         moniosaajuus - erikoistuminen akseli

-         kompetenssikysymykset

-         suomenruotsalaisen kentän erityiskysymykset

-         syy ekosysteemin rakentumiselle identiteetti (->tunne) vs. Savonlinna logistiikka, bisnes  

4. HankearviointiKehityspäällikkö Anna-Maria Vilkuna & Mediatuotannon yliopettaja Robert Arpo toimi ulkopuolisena arviointi 

  • No labels
You must log in to comment.