Agenda 8.12.

Läsnä:

Katri Halonen
LM Hero
Leena Björkqvist
Ritva Mitchell
Kirsi Herala
Pekka Uotila
Juha Iso-Aho
Kai Artes

1. Ensimmäisen tutkimussyklin raportoinnin vaihe ja seuraavat toimenpiteet (Katri)

Keskustelua tämän hetkisestä tilanteesta. Vapaaehtoistyö -termin määrittelyä.

Klubilaiset työstätävä raportin 5-luvun alateemoja loppiaiseen asti. Katri työstää termejä ja yhdistelmää ja sitten loppiaisen jälkeen alkaa kirjoittaa rapottia kuntoon.

Kutu-yamk opiskelijat Sanna Kariniemi & Anu Suosalo tekevät case-tutkimuksia, jotka voidaan soveltuvin osin ottaa mukaan hankkeeseemme. Heidän kauttaan lisäcaseikse tulee Salon taidemuseo sekä Provinssi rock.

Seuraavat toimenpiteet:

Koulutuskentän analyysi. Peste -Taulukointi.

2. Kaius tekee pikaesitysken mindmap-klusterikuvauksestaan (Kaius)

Mahdollisuus julkaista omana raporttinaan.

MindMapiä voisi käyttää oppimateriaalina jne.

Hankkeessa voisi käyttä verkostokuvauksena.

3. Tiedotuksen tämän hetkinen tilanne ja tulevat toimet (Laura-Maija)

Lehdistötiedotetta on lähetetty: Arsis, ENCATC, Taku, Luovan Suomi, Metropolian viestintä, hankkeen ohjausryhmä

7.12 Tallinna: Cuporen esitelmä Kulttuuriministeriössä. Tuottaja2020 hanke esiteltiin. Yleisönä Musiikki akatemian opiskelijoita ja opettajia sekä ministeriön virkamiehiä.

Huomatkaa, että FinnPron signaalit ovat nyt Luovan Suomen sivuilla

4. Ensimmäinen raportointikausi päättyy pian, siitä aiheutuvan puuhalistan kertaus (Laura-Maija)

Raportointi tehdään Metropolian toimesta tammikuussa. Tuntiseurannat omalle talousihmiselle ja LMlle tammikuun alussa.

5. Kevään tapaamisista sopiminen

9.2 klo 10-15 Cuporessa: Kaapelitehtaan C-rappu 5.krs.

12.4 klo 10- Metropoliassa Bulevardilla

17.5 klo 10- koko päivä Takussa Pasilassa Maistraatinportti 4a, 6.krs.

6. Ohjausryhmästä terveiset

Katri ja Laura-Maija toivat ohjausryhmän terveiset. Kokous oli sujunut hyvin, vaikka moni olikin tapaamisesta poissa. Toiminnalle on laaja tuki ja ohjausryhmä innostunut työstämme. 

7. Tutkimuksen toisen syklin täsmentäminen ja työsuunitelma (Katri)

Ritva Mitchell: toimittaa vapaaehtoistyöhön liittyvää materiaalia

Seuraava tutkimusvaihe:

Vapaaehtoistyön rooli kulttuurituotannon kentällä

Maailma kylässä: tuottajan operationaalinen verkosto

Sosiaalinen media tapahtumatuotannon kokoavana voimana?

Tapahtumatuotanto nielee osakseen matkailun

Suomalainen koulutuskenttä

 Samalla kun päätettiin teemoista, toivotettiin myös Seinäjoen amk:n Kari Salo lämpimästi tervetulleeksi klubiimme, mikäli hän saa resurssit jotenkin järejstettyä. Olisi hankkeen kannalta tärkeää saada S-joki ohjausryhmäjäsenyyden rinnalla myös aktiivisempaan tutkijarooliin.

7. SignaaliWiki:

Pidetään wikissä, mutta julkaistaan muitakin kanavia:

tuottaja2020.metropolia.fi > lomakkeella kerätään julkisesti www sivustolla

FaceBook: vapaammin kerätään

-Puuhat:

Valo: hankkeen raporteille ulkoasu (LM)

LM lisää nettisivuille tilaisuudet, joissa hanketta on esitelty.

LM lähettää esitteitä tutkijoille asap

Signaaliwikin tehtäväksiannon ja kuvan Moodlesta LM lähettää tutkijoille = brief opiskelijoille

Facebook: yhteisö ja keskustelualueet signaalien keruuta varten per aihealue. Heti tammikuun alussa viim ja lisää muutaman mehevän signaalin esimerkiksi.

  • No labels
You must log in to comment.