Tutkijaklubin kokous 5.4.11 Takussa

Läsnä:

Mervi Luonela

Katri Halonen

Anu Oinaala

Juha Iso-Aho

Pekka Uotila

Kirsi Herala

LM Hero

1. Mervi LUonelä esitteli väitöskirjahankettaan.Verkostot festivaalituotannossa. Rakenteet, intressit ja johtaminen. Väitöskirja on tutkimussuunnitelmavaihessa.

2. Mervi Luonela esitteli Pori Jazz for Professionals Pre-Seminaria. Katri Halonen ehdotti, että menisi pitämään tulevaisuusverstaan. Mervi vie asian eteenpäin Porissa.

3. Hankkeen jalkauttaminen AMKeihin. Opseihinko palikka hankkeen juurruttamisen tuloksena? Opsien uudistamisen aikataulut eivät mene yksiin hankkeen aikataulujen kanssa. Ehdotettiin teemoiteltuja seminaareja jokaisessa AMKissa. Mahdollisesti mukaan myös muita kulttuurituottajia kouluttavia korkeakouluja. Todettiin, että hankkeen koulutusrapsasta pitäisi tulla koko kutu koulutuskenttää kuvaava raportti. "Vapaankentän ammattilaisryhmien toimintaedellytysten parantaminen." -selvitys.

Alustavat otsikot:

Kulttuuri kutoo. Verkostot tulevaisuuden oppivina yhteisöinä. (Leena)

Kulttuuri kutsuu. Vapaaehtoiset tapahtumien voimavarana ja hengenluojina. (Juha)

Kulttuuri kyydittää. Kulttuuriekosysteemi ja matkailu. (Pekka)

Kulttuuri kipinöi. Tulevaisuusajattelu pedagogisena haasteena. (LM)

Kulttuuri katalysoi. Megatrendit tärähtävät kulttuurituotannon kentille.

Kulttuuri kokoaa. (Toim. Katri Halonen)

Kulttuuri kumuloi.

Kulttuuri kokeilee. Ennakointimenetelmien kriittinen arviointi.

Kulttuuri kannattelee.


 

  • No labels
You must log in to comment.