Metropolian Kulttuurituotannon tiloissa

Läsnä

•Katri Halonen
•Laura-Maija Hero
•Leena Björkqvist
•Kirsi Herala
•Pekka Uotila
•Laura Karhu
•Juha Iso-Aho
•Ritva Mitchell
•Kai Artes

Agenda:

Yleinen keskustelu

- pohdittiin hankkeesta tulevia konseptoitavia malleja. Sellaisen voisi tehdä 1. signaaliwikistä toimintaformaattina ja pedagogisena kokonaisuutena SEKÄ 2. tulevaisuuspajoista (joita sitten lukuvuoden 2010-2011)

SIGNAALIWIKI

- halukkaita käyttäjiä on selvästikin paljon

- pitää saada yksi foorumi, jonne signaaleja kerätään

- opiskelijapalute on myönteistä: saa opiskelijat positiivisella tavalla varpailleen. Moni myös intoontunut aiheesta hyödyntämään sitä laajemminkin esim. opinnäyetyössää/työharjoittelun osana jne.

- signaalit/trendit/megatrendit sekoittuvat. Uusi voi olla myös retroa: retrosignaalit

- muhittamiseen tarvitaan aikaa, pitää olla kylliksi aikaa opintojaksolla. Aktivoitava myös niin, että teema pysyy kokoajan tapetilla.

- mietitään vielä otsikot uudelleen - otetaan tämä agendalle huhtikuussa

- laitetaan mekanismi, jossa voi pisteyttää/laittaa peukkua ylös kiinnostaville/inspiroiville signaaleille

- elokuussa pitää saada valmiiksi ope-materiaalit, signaaliwiki ja tehtävänanto opiskelijoille. Päämääränä, että mahdollisimman moni ottaisi konseptin käyttöönsä.

TYÖPAJASTA

- Laura-maija tekee pohjan

- klubilaiset laittavat ideoita+kokemuksia Laura-maijan työn tueksi

- kokemuksia tulevaisuuspyörästä: työläs, jää ilmaan tai liian pinnalliselle tasolle. Taulukkovaihe tärkeä

- pedagogisesti vedettävä erittäin tiukasti konkretiatasolle: case studies -tyyppistä

- mikä on ohjausryhmän rooli: ovat asiantuntijoita (mutta ei koulutuksen vaan jonkin muun). Tuottajamanagerijoukko tuo rahan+investoi

- olisiko ohjausryhmän ydinkysymys: Mikä on tuottajan tehtävä luovassa taloudessa? (ketä edustaa, mistä toimeenannot tulevat-> ensimmäinen taso tulevaisuuspyörässä) ; mitkä tehtävät voimistuvat vuoteen 2020 kohti mennessä? /entä jos lähtisi siitä, mitkä asiat minun alueellani vaikuttavat tuottajan tulevaisuuteen.

- olemmeko sitoutuneet tuottaja-käsitteeseen liikaa? lähtöoletus, että tarvitaan tuottaja vuonna 2020. Entä jos siitä luovutaan? Manageri esiintyy useammin ja "liiketoimintaosaamista kulttuurialan ihmisille ja taiteilijoille" - ja päin vastoin. Pidettävä mahdollisimman avoimena lähtökohta: tuottaminen symboloi jotain muutosta ja juuri sen muutoksen tunnistaminen on olennaista

 - ammatti- ja tutkintonimikkeet menevät iloisesti sekaisin

- entä jos lähtisi ohjausryhmän kanssa tulevaisuuden muisteluun? Lähtötilanne: elämme vuotta 2020. Tuottajakoulutuskupla on puhjennut. mitä on matkalla tapahtunut? Ketkä ovat jääneet henkiin? miksi ovat jääneet henkiin? voisi tehdä pareittain!

- läheisyys työelämän kanssa voi myös aiheuttaa työelmän toisintamista, minne jää kehitys ja innovointi - eikö se ole juuri koulun tehtävä?

- mitä on fasilitoinnin rooli tuottajaosaamisessa? proaktiivisuus ja avoimus keskeisiä resursseja

- manageri tekee pitkällä tähtäimellä, fasilitaattori toimii tilanteessa, tuottaja on kiinni tuotteistamisessa--- eivät perustaltaan ole päällekkäisiä vaan limittäisiä

- muotoilijat osaa formuloida hienosti kielensä kun ratkovat kompleksisiä yhteiskunnallisia ongelmia. Kutuila paljon jargon-opeteltavaa!

- miten muistelumenetelmä kirjataan? Seinälle mindmapiksi? Sitten keskustelu askelista, jotka johtavat eri skenaarioihin

PoriJAZZ tapahtumatuotannon tutkijat

rakentaisiko 2 skenaariota: Elämme vuotta 2020 kesätapahtumien määrä on kolminkertaistunut - mitä on tapahtunut? TAI kesätapahtumat on keskittynyt 10 suureen- mitä on tapahtunut?

- Tulevaisuuden muistelu voisi viedä kätevästi myös tulevaisuuskäsikirjoituksiin ja visualisointiin DigiTails

2. laitamme syksyn raportin kasaan. Perehdy sen tuoreimpaan versioon, joka löytyy wikistä (laitan myös liitteeksi)

- sovittiin, että wikissä työstetään raportoin nykyisen version teksti kuntoon pääsiäiseen mennessä. Sen jälkeen Laura-Maija koostaa kokonaiseksi dokumentiksi ja laitamme vielä kierrokselle viikon lukuajalla. Klubilaiset toimittavat casestaan kuvia

- tulevaisuuspuhe päätäntöön

- Kirsi laittaa julkissektorin muutospaineista tekstiä päätäntöön

- luvun 2 yläotsiko verkostoista myös tulevaisuusajatteluun

3. tämän kevään syklien pohdinta + taku-kyselyn linjaukset. Näitä varten olisi hyvä, jos kukin ehtisi tehdä viimeksi sovittuja ennakkopapereita yhteisen keskustelumme avuksi. Minä toivoisin kovasti sparrasuta Taku-kyselyn perusvalintoihin, joten laitoin siitäkin wikiimme peruspaperia. II syklin työstöympräistö on suljettu vain klubilaisten silmiä varten.

- laitettiin kommentit suljetulle alueelle kunkin

4. mikäli aika vain mitenkään riittää, pitäisi vielä pohtia hieman signaaliwikiä ja sitä millaisella resept(e)iillä lähdemme pohjustamaan lukuvuoden 2010-2011 skenaariopajoja

  • No labels
You must log in to comment.