Agenda:

10 Signaaliwiki

Tarkasteltiin serverillä olevaa luonnosta. Julkaistaan  näillä muutoksilla:

- Luokitus poistetaan

- Päivämäärä liitetään signaaliin

- Peukut katoavat, kun olen täpännyt peukkua > korjattava

>>>> Signaalien keräysalusta tulee osaksi www:ssä julkaistavaa kurssia

10.30 Skenaariopaja/ OHRY ja AMK/ YAMK kurssi (vapaasti saatavilla oleva kurssipaketti wikissä)

- LM esitteli kurssikokonaisuuden luonnoksen. YAMK ja AMK versiot. Rakennetaan yhteistoimintana opettajan manuaali ja kurssikokonaisuus ensin wikiin, ja sitten siirretään www:hen syksyyn mennessä.

- Tehtiin muutoksia kurssiwikiin, ja koekäytetään kurssiluonnos ennen syksyä.

Ohjausryhmän skenaariopaja:

- Leena esitteli Produforumille vetämänsä pajan.

- 16.6.2020  klo 16. Olette osallistumassa kulttuuritapahtumaan. Mitä tapahtuu 16 - 24?

Kokemuksellisuus: nimi ja ikä vedetään hatusta. Kuvaa mitä hän kokee ja miltä hänestä tuntuu.

Piirrä polku ja kerro. Jokaisella ryhmällä oma sihteeri. TAI Nauhoitetaan keskustelu, ja videoidaanlopputuotos.

- KERÄTÄÄN menetelmäkori wikiin: skenaariopajan vetoja, josta voi valita.

12 Lounas

12.40 Toukokuun 24.-25.5 agenda. Paikka: Hämeentie 153 B.

- Katsotaan lopullinen teksti ja annetaan taittolupa.

- Opettajan opas kirjoitetaan loppuun

- Digitale tehdään: Kutuopiskelijan koulupäivä 2020. Saija Heinonen vetää teknisen toteutuksen. Kerätään valmiiksi 15 ja ja Pekka tuo musaklipit.

12.50 Syksyn raportti

- Taitto: 3 palstainen tasattu, tavutettu

- Joka kolmas tai neljäs sivu: iso kuva

- Kuvaton versio samoilla sivunumeroilla printtausta varten

- Kirjan nimi kanteen

- Ladattava pdf www -sivulle

- Kirjan nimi: Tapahtumatuottajuus 2020, Tulevaisuuden tuottajuus, Verkosto, kentän visiot, ajan kuva, tapahtumatuotanto, Tapahtumatuotannon verkostojen ajan kuva - kentän visiot,  Tapahtumatuotanto kulttuurialan verkoston solmukohtana

- Leena ja Juha aloittaa lopputekstin kirjoittamisen: lopputekstissä kerrotaan, mitä aiotaan tehdän hankkeessa jatkossa eikä arvioida projektia,

- LM kokoaa pdf -dokumentiksi, ja kierrätetään viimeinen kierros

13.30 kevään tutkimusprosessi:

- Ehdotetaan artikkelikokoelmaa: katsauksia tapahtumatuotannon kentän tulevaisuussuuntiin. 10 sivua/ tutkija. Pekka: ekosysteemi, Juha: signaaliwiki, vanhukset, vapaaehtoisuus: etsii kategorioita, kaius: kuvareportaasi, Leena: HangöteaterTreff ja tuottajaverkostot

- Katri kirjoittaa signaaleista

- Leena ehdottaa muutamaa yhteistä solmukohtaa punaisen langan säilyttämiseksi

- Tuotetaan takukyselyyn väittämiä

14.30 loppuslut

  • No labels
You must log in to comment.