Loppuarviointi tutkijaklubilta

Tutkijaklubin jäsenet vastaavat ensin kirjallisesti annettuihin kysymyksiin 13.4.2012 mennessä. Kysymykset noudattavat hankkeen tavoitteita.

Sen jälkeen tutkijaklubissa järjestetään keskustelutilaisuus 20.4, josta tehdään koonti.

Arvioinnin kohteena ovat:

1. Ajan ja taloudellisten resurssien käytön tehokkuus. Kuinka hyvin hankkeessa käytettiin olemassaolevat resurssit? Mitä voi oppia, ja jakaa oppina muille?

2. Tiedotuksen onnistuminen. Arvioi tutkijaklubin ja hankkeen tiedotuksen onnistumista. Mitä voi oppia, ja jakaa oppina muille?

3. Wiki-ympäristön toimivuus, käyttöaste ja riittävyys hankehallinnon, aineiston keruun ja tiedottamisen kanavana. Mitä voi oppia, ja jakaa oppina muille?

4. Eri osapuolten välinen yhteistyö. Kuinka hyvin tutkijaklubin välinen yhteistyö onnistui? Mitä voi oppia, ja jakaa oppina muille?

5. Tulokset suhteessa tavoitteisiin. Arvioi tutkimusprosessia, kuinka hyvin tulokset vastaavat suunnitelmassa annettuja tavoitteita? Mitä voi oppia, ja jakaa oppina muille?

6. Innovaatiot ja hyvät & huonot kokemukset/käytänteet. Minkälaisia innovaatioita mielestäsi saimme aikaan? Minkälaisia uusia menetelmiä tai toimintatapoja kehittelimme? Mitä käytänteitä jää elämään?

7. Kehityskohteiden tunnistaminen. Mitä olisi pitänyt tehdä toisin ?

8. Tutkimussyklien hyöty koulutuksen päämäärien näkökulmasta. Arvioi eri tutkimussyklien onnistumista suhteessa kutukoulutuksen kehittämisen kannalta.

  • No labels
You must log in to comment.