Tuottajakoulutus nyt ja tulevaisuudessa! -seminaari

Tuottajan rooli luovien alojen vauhdittajana ja vahvistajana on nousemassa yhä merkityksellisempään asemaan etenkin nyt, kun luovuus on IN joka suunnalla. Teknologian kehitys, globalisaatio ja yhteiskuntarakenteiden muutokset avaavat osaaville uusia mahdollisuuksia kiihtyvällä tempolla.
Onko koulutuksemme pysynyt perässä? Missä mättää, mitä pitäisi ja voisi tehdä? Tule mukaan vaikuttamaan ja luomaan tulevaisuuden tuottajakoulutusta!

Agenda:
9 – 9:20 Aamukahvi
9:20-9:30 Tervetuloa, projektijohtaja Silja Suntola, pj / Luova Suomi
9:30-9:50 Näkymiä tuottaja-alan aikuiskoulutukseen, ylitarkastaja Sanna Hirsivaara, Opetus- ja kulttuuriministeriö
9:50-10:20 Koulutussektorin näkökulmia tuottajakoulutuksen tulevaisuudesta, tutkija Anu Oinaala (Cupore) esittelee tuoreen selvityksen
DigiTailseja ja Trendejä, yliopettaja Katri Halonen, Metropolia
10:20-11:30 Teemakeskustelu & työpajatyöskentely
Työskentelyä keskeisistä haasteista ja konkreettisista kehittämistarpeista vauhdittamassa asiantuntijapaneeli: Erikoistutkija Annukka Jyrämä (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu), taidehallinnon lehtori/linjanjohtaja Tanja Vilén (Sibelius-Akatemia), aluekoordinaattori Juha Iso-Aho (HUMAK), professori Marjo Mäenpää (Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu), yrittäjyysvalmentaja Markku Uitto (Creada Oy), kehittämispäällikkö Osmo Palonen (Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus), luovien alojen yrittäjä/TAKU:n hallituksen pj Petri Katajarinne sekä alustajat sekä yliopettaja Katri Halonen (Metropolia) ja ylitarkastaja Sanna Hirsivaara (OKM).
11:30-12:00 Työpajat kiteyttävät keskustelunsa
12:00-12:30 Tulosten esittely ja loppusanat, Silja Suntola

Aika ja paikka
10.5.2011 klo 9-12:30 Metropoliassa, Bulevardi 31, Juhlasali P460 (käynti sisäpihan pääovesta, 4. krs).

Lisätietoa ja ilmoittautumiset
Luova Suomi tuottaa palveluita luovien alojen kehittäjille, tutkijoille, yrittäjille, päättäjille ja rahoittajille sekä näiden keskeisille sidosryhmille. Toiminnan tavoitteena on luovien toimialojen vahvistaminen sekä luovan talouden merkitysten ja mahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen.
Lisätietoja osoitteesta http://www.luovasuomi.fi

  • No labels
You must log in to comment.