Kannen kuva: Otetaan 8.12 tutkijaklubissa Krunikassa, onko kuvaaja palkattu, Tanja?

 

Kannen teksti:

 

Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja. Tuottaja2020 hankkeen loppuraportti.

Katri Halonen (Toim.) 2012

 

Sivu 2:

 

Kirjoittajat:

 

Otetaan aikaisemmin julkaistuista kirjoista, löytyy jokaisen kirjamme tokalta sivulta, pyydetään Tomasta vielä kirjoittamaan omansa, kainaloiden kirjoittajia omansa (tehdään luonnos heistä valmiiksi).

 

Artikkelit julkaisussa:

Kirsi Herala, Taku ry

Silja Suntola, Luova Suomi

Christina Ortega, Encatc

Kirsi Kaunisharju, OKM

 

 

 

Sivu 3:

 

Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja. Tuottaja2020 hankkeen loppuraportti.

Katri Halonen (Toim.) 2012

ISBN ISBN xx-xx-xx- (pdf)

Tuottaja2020 - Osaraportti 12

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kulttuuri ja luova ala

Helsinki 2012

Tämä tutkimus on toteutettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun

koordinoimaa, opetushallituksen hallinnoimaa ja Euroopan Sosiaalirahaston

osarahoittamaa Tuottaja2020 -hanketta. Hanke on toteutettu

yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Kulttuuripoliittisen

tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen, Mikkelin ammattikorkeakoulun,

Yrkeshögskolan Novian, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Taide- ja

kulttuurialan ammattijärjestö Taku ry:n kanssa.

Halonen, Katri (Toim.) 2012

Tämän kirjan teksti on julkaisuhetkellä vapautettu yhteisomistukseen

(Public Domain). Tekstiä voi vapaasti kopioida, julkaista ja muokata,

kokonaan tai osittain vain jos tekstin mainitset alkuperäisen tekijän.

Kirja on luettavissa ja kopioitavissa internetissä:

http://tuottaja2020.metropolia.fi

Kannen kuva: Tanja Juntto | Taitto: Riikka Käkelä-Rantalainen

Tuottaja2020: Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja

Tuottaja2020: Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja. Tulokset, johtopäätökset ja toimenpide-ehdotuksia. Kansikuva otetaan 8.12 Takussa.

  1. Aluksi. Petra Tarjanne 2 sivua. Kertoillaan mikä hankkeessa on ollut jujuna.
  2. Mitchell 5-6 sivua: Kotimainen tuottajakoulutus eurooppalaisessa kontekstissa 23.12.11
  3. Iso-Aho, Uotila, Träskman 7-8 sivua: Tulevaisuusajattelun juurruttaminen korkeakouluopetukseen. Miten nyt hankkeen aikana upotettu opintoihin: HOPS, opinnäytetyöt, yksittäiset opintojaksot, opetussuunnitelmassa piilossa, tehtävinä opintojaksoilla, opettajien pedagogisina työkaluina. Deadline 23.12.2011
  4. Tuottaja2020 tutkijaklubi 7-8 sivua: tulokset suhteessa koulutuksen haasteisiin, johtopäätökset eli mitä koulutuksen pitäisi tehdä ja toimenpide-ehdotuksia (jokainen kirjoittaa näiden otsikoiden alle ranskalaisia viivoja oman julkaisunsa pohjalta), Deadline 11.11.2011. Katri kokoaa joulnalusviikolla tähän perustan
  5. English summary
  6. Lähteet

Takakannen teksti >> kirjoitetaan lopuksi (Katri tai LM):

Malli:

Kenen kanssa tuottaja tulevaisuudessa solmii yhteistyökumppanuuksia?

Onko tulevaisuuden tuottaja globaali nomadi vai paikallistason puurtaja?

Tässä raportissa Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n jäsenistö arvioi ja rakentaa todennäköisen

ja toivotun tulevaisuuden suuntaviivoja. Monenkirjavalla tuottajajoukolla on selkeä näkemys tahtotilasta,

jossa kulttuuritoiminta on yhteiskunnan kehittämisen ytimessä. Raportissa eritellään millaisten keskustelujen

ja valintojen tuloksena tätä tahtotilaa kohden pyritään.

  • No labels
You must log in to comment.