Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Julkaisut

Hankkeen aikana tuotettiin raporttien muotoon eri aineistojen pohjalta rakentuvaa tapahtumatuotannon tulevaisuuskuvaa (tapahtumien, liitännäisklusterien ja tuottajien näkökulmat), tulevaisuuden ennakoinnin menetelmällisiä näkökulmia (perinteiset lomakkeet ja haastattelut contra signaaliwiki ja av-skenarointi) sekä projektiprosessin (wiki ja arviointi) näkökulmia. Julkaisuja on yhteensä 12 kappaletta, ja lisäksi julkaisuista 1-7 ja 12 painettiin vielä kirja.

Kaikki julkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi tuottaja2020.metropolia.fi -sivustolta.

   

  • No labels
You must log in to comment.