Tutkijaklubin kokous 10.11 klo 10-16  ja 11.11  klo 9-13.30  Metropolian Bulevardin toimipiste (Neuvotteluhuone PK31 alimmassa kerroksessa).

Agenda:

tiistaina 10.11.
klo 10-12 casejen raportoinnit
lounas
klo 13-15 tulosten yhteenveto ja raportoinnista päättäminen
klo 15-16 prosessin seuraavasta vaiheesta päättäminen: mitkä toimialat mukaan?

Keskiviikko 11.11.
klo 9-10 Prosessin seuraavan syklin työnjako & toimenpiteet
klo 10-11.15  Tiedottaminen
lounas
klo 12-12.30 SignaaliWikin tilanne
klo 12.30-13.30 Kevään toimintasuunnitelma

MUISTIO

Paikalla Katri (siht.), Novia-Leena, Humak-Juha, Mamk-Pekka, MK-Kaius, Cupore-Laura & Taku-Kirsi

1. Huomattiin, että osa joutuu olemaan keskiviikon pois klubista. Koska asialistan asiat ovat tärkeitä ja edellyttävät kaikkien mukana olemista päätettiin tiivistää tapaaminen tiistaille ja jatkaa työstöä Skypen ja Wikin välityksellä. Muokattiin listaa sen mukaiseksi.

2. Katri esitteli projektikokonaisuuden tutkimuksen näkökulmasta. Visualisointi löytyy vasemman yläkulman klemmarin kautta liitteenä, viikot kertovat tutkijaklubilaisen työpanoksen määräst kuhunkin tutkimusosioon!

3. Purettiin haastatteluaineiston tuloksia Katrin "Palluramallin" avulla ja päätettiin, että käytetään palluroita yhteisen raportointimme kehikkona

4. Päätettiin työstää tutkimusraporttia ja aineiston analysointia wikissä. katri selvittää suljetun ympäritön mahdollisuudet ja rakentaa tarpeitamme vastaavan wiki-ympäristön. Katri laittaa työmme tulokset wikiin. koska niistä on vielä tunnistettavissa yksittäiset toimijat (eli luottamuksellisenkin oloista tekstiä) ne laitetaan suljetulle alueelle, jonna pääsevät vain tutkijaklubin jäsenet.

5. Katri esitteli koko hankkeen julkaisuprosessin: eri julkaisujen teemat ja ajoituksen

6. Pohdittiin seuraavaa tutkimusprosessin vaihetta.Päädyttiin seuraaviin alustaviin jakoihin, joita "maistellaan" joulukuun tapaamiseen asti:

-         STEP 2: Pekka: Savonlinnan & matkailuklusteri festarin ympärillä (esim. majoitus)

o       (puhelin) haastattelut, s-posti haastattelut

-         STEP 2: Leena: erilaiset osallistumisen keinot: Kuluttajatoiveet ammattilaistapahtumassa

o       kotimaassa muutama haastattelu: sähköinen kysely netissä?

-         STEP 2: Laura/Cupore: - välittäjäportaan koulutus (kiinteä tutkintoon johtava ja "sälä")

o       desk top, opsit, haastattelut

-         STEP 2: Kaius: MK, maksullisuus/ rahoittajaklusteri

o       alittaa keskustelut Mika Railon kanssa ja katsellaan sitten..

-         STEP 2: Juha: vapaaehtoiset; eri sukupolvet (kyllästyminen, erilaiset intressit); opiskeluun integroidut jutut (millä ehdoilla, millä paikkakunnilla tätä kautta kasvumahdollisuus)

o       haastatellen keskeisimmät paikalliset sidosryhmät (esim. pelimanniyhdistys, oppilaitosyhteistyö, valtakunnallistakin kuviota: Amberla)

7. Katri esitteli Laura-Maijan työn tuloksia: eli hankeken visuaalista ilmettä. Kaikki tuo materiaali on jo wikissä saatavissa ja yleisessä jakelussa. Pyritään hoputtamaan sisäänheittoWWW-sivun julkaisua.

8. Siirrettiin signaaliWikin laajempi käsittely myöhäisemmäksi. Todettiin kutienkin kehittämistarpeet, joista Katri vie veistiä eteenpäin:

-  singaalilistaan olisi hyvä saada tuorein signaali ensin (ei nykyistä aakkostusta)

- näkyviin vain 5 tuoreinta signaalia, jotta tekstimäärä pysyisi rauhallisena

- signaalin antajan ollessa kirjautuneena, haluttaisi, että signaalin antajan henkilöllisyys liittyy automaattisesti signaaliin ja näkyy jo etusivulla kyseisen signaalin yhteydessä

- kun alustalle tulee uusia signaaleja, olisi mukava saada halutessaan tilattua niistä syöte suoraan omaan meiliinsä

9. seuraavat tapaamiset: skypen kautta tiistaina 24.11. kello 9 ja nokikkain tiistaina 8.12. klo 10-13 Bulevardi (P301-luokka)

  • No labels
You must log in to comment.