Yhteisöllisyys ja toisen kohtaaminen

IKEA buss. Vanliga metoden att komma till Esbo/Vanda är kollektivtrafiken så varför inte även direkt till inredningsaffären? Vad näst, ett Myrmanni tåg?

> (http://www.ikea.com/ms/fi_FI/campaigns/busses09/free_busses.html)

Kirjoittajan nimi ja organisaatio

Lani Nordlund, YH Novia, Up i Kulturproducentskap

You must log in to comment.